Маркетингът на услуги се прилага за бизнесите, които изпълняват конкретни действия срещу възнаграждение. Този вид маркетингът е една идея по-комплексен, в сравнение с маркетинга за продукти, тъй като той трябва да покаже предимствата на компанията, които не могат да се видят, докоснат и почувстват. Компаниите съумяват да се разграничат една от друга основно чрез хората, които извършват услугите и процесите, които се следват. Сектори като хотелиерството, туризма, финансовите услуги и професионалните услуги използват този вид маркетинг, за да развиват своя бизнес и да увеличават броя на потенциалните си клиенти. Така че, ако и вие имате бизнес с услуги, продължете да четете. 

Маркетингът на услуги включва всички дейности, които даден бизнес извършва, за да  популяризира услугите, които предлага на своите клиенти по някакъв начин. Неговата основна цел е да предоставя решения на проблемите или трудностите на клиентите. Може да се използва за бизнеси, които продават услугите си към други бизнеси (B2B) или към крайни клиенти и потребители (B2C).

Защо маркетингът за услуги има огромно значение

Маркетолозите популяризират и изграждат брандове от различно естество, като услуги, събития, лични брандове, стоки и др. Услугите по същество са нематериални и не водят до собственост върху каквото и да е било. Почти никога осъществяването на услугата не е свързано с физически продукт. За да постигнете съвършенство в този вид маркетинг, трябва да сте добре запознати с три категории маркетинг: външен, вътрешен и интерактивен маркетинг. Външният маркетинг обхваща ценообразуването, разпространението и популяризирането на услугите за потребителите. Вътрешният маркетинг включва обучение и мотивиране на служителите, с което да гарантирате доброто обслужване на клиентите си. Интерактивният маркетинг описва уменията на служителите при обслужването на клиентите им.

Характеристики на маркетинга на услуги

Ключовите фактори, които определят маркетинга на услугите, са:

 1. Услугите са нефизически за разлика от продуктите, които могат да бъдат докоснати, усетени, видяни.
 2. Ничия собственост – услугите не могат да бъдат притежавани, но могат да бъдат изпитани.
 3. Променливост – услугите се различават по своя характер, въпреки изпълнението им от едни и същи хора, процеси, вид работа и т.н., за разлика от стандартизираните продукти.
 4. Нетрайност – за разлика от продуктите, които могат да се съхраняват, услугите се осъществяват точно в конкретен момент.
 5. Участие на хората – маркетингът на услуги се управлява от хора, които предоставят предимства и решения за нуждите на клиентите.

Примери за маркетинг на услуги

Маркетингът, на който и да е от секторите с услуги като ресторанти, банки, авиокомпании и т.н. би попаднал в сферата на маркетинга на услуги.

 • Всяка банка провежда програми за обучение, за да даде възможност на инвеститорите да вземат информирани решения относно своите инвестиции. Това е част от маркетинга на услуги, включващ хора и процес. Банките предоставят услуги по откриване на сметка, отпускане на заеми, осигуряване на сейфове и т.н. Това са всички нематериални услуги.
 • Онлайн магазините и приложенията за доставка на храна също са примери за компании, които използват този вид онлайн маркетинг. Тяхната платформа предоставя услуга и свързва купувачите и продавачите.

Основни разлики между продуктовия маркетинг и маркетинга на услуги

В точките, дадени по-долу, са разгледани разликите между маркетинга, който се прилага за продукти и маркетинга, който е за услуги:

 1. Процесът, в който маркетинговите дейности са свързани с популяризиране и продажба на конкретен продукт за определен сегмент, се нарича продуктов маркетинг. Маркетингът на икономически дейности, предлаган от бизнеса на своите клиенти срещу заплащане, е известен като маркетинг на услуги.
 2. При маркетинг на продукти са приложими само 4 P-та от маркетинговия микс, които са продукт, цена, място и промоция, но в случай на маркетинг на услуги, към конвенционалния маркетингов микс спадат 7P – price (цена), place (място), promotion (промоция), product (продукти), people (хора), process (процес) и physical existence (физическо присъствие).
 3. Когато даден продукт се предлага на пазара, компанията предлага някаква конкретна стойност, тъй като продуктът отговаря на конкретен проблем и задоволява специфични изисквания. И обратно, когато услугата се продава от дадена компания, тя трябва да изгради връзка с клиентите си.
 4. Едно нещо, което трябва да се отбележи е, че при продуктовия маркетинг компанията популяризира нещо, чиято собственост може да бъде прехвърлена/препродадена на друга страна. Но в случай на маркетинг на услуги, те  не могат да се прехвърлят или препродадат.
 5. Продуктите имат конкретни физически характеристики – могат да бъдат усетени и докоснати, което улеснява тяхното популяризиране. От друга страна, услугите са нематериални, хората могат само да ги преживеят и затова маркетингът на услуги е малко по-труден и трябва да засяга голям брой психологически процеси, чрез които да се достигне потребителя на едно по-дълбоко ниво.
 6. Ако качеството на даден продукт не отговаря на първоначалните очаквания или има някаква повреда, несъответствие, то той може да бъде върнат на продавача. Това обаче е невъзможно в случай на услуги, тъй като след като услугите бъдат извършени, те не могат да бъдат върнати обратно. Така че, маркетингът на услуги трябва да се извършва, като се има предвид фактора на възвръщаемост и предплащането на поне 50% от стойността на договора, преди той да бъде стартиран. Така и двете страни имат някаква сигурност, още преди да са финализирали услугата.
 7. При продуктовия маркетинг продуктите могат да бъдат съхранявани на различни складови локации, като така те повишават времето, в което могат да бъдат продадени, стига да се спазват изискванията за съхранение. При маркетинга на услуги обаче, услугите няма как да бъдат прехвърлени за изпълнение от някой друг – т.е. трябва да се изпълнят от доставчик на точно тези услуги или от конкурентна компания, която изпълнява същите услуги. И все пак със сигурност винаги ще има разлика в подхода и процесите, дори и двете фирми да вършат едно и също нещо. 
 1. Продуктите, предлагани от компания в определен сегмент, са стандартизирани. Те не могат да бъдат променяни, според изискванията на клиента, освен ако не са ръчна, персонализирана изработка. За разлика от това, услугите, предлагани от компания, са силно променливи и могат лесно да бъдат персонализирани според изискванията на клиента.
 1. Човешката тенденция е да реагираме бързо на това, което виждаме и това е основният момент, който маркетингът на продукти иска да улови – грабвайки вниманието се увеличава шанса за продажба. За разлика от това, услугите могат да се усетят само след като вече сте подписали договор за изпълнение или сте показали предишните си проекти. 
 2. При продуктовия маркетинг качеството на продукта може да бъде измерено чрез сравнение между различни продукти, но това е трудна задача при маркетинга на услуги.

Стратегии при правенето на маркетинг на услуги

Със сигурност не е възможно да споделим конкретна стратегия, която да работи с магическа пръчка за всички бизнеси, които предлагат услуги, но все пак ще се спрем на най-важните неща, които да обмислите.

 • Проучване – Това винаги трябва да е основата на стратегията ви. Проучете пазара, конкурентите, таргет потребителите ви и поведението им. Така ще можете да вземете по-информирани решения. Провеждайки проучване, вие ще познавате по-добре клиентите си, а това ви дава възможност да ги обслужвате по-добре. 
 • Оптимизиран и лесен за употреба уебсайт – Създайте функционален, бърз и лесен за употреба фирмен сайт. Още във фазата на проучване, клиентите ви могат да ви харесат и да решат, че сте подходящ изпълнител за задачите им, спрямо облика на сайта ви. Демонстрирайте експертизата на компанията си, защото близо 80% от хората разглеждат уебсайта, когато проверяват всички фирми, които предлагат търсените услуги. Вижте повече в оптимизация за продажби.
 • SEO – Оптимизацията за търсещите машини ще помогне на целевата ви аудитория да открие сайта ви в интернет. Това е много ефективна техника и е ключова част от стратегията ви. Препоръчваме да се доверите на профилирани професионалисти, които добре познават процесите за оптимизация. 
 • Реклами в социални мрежи – Facebook, Instagram, Tik Tok и други социални мрежи ще ви помогнат да комуникирате предимствата си и да обособите силна връзка с потребителите си. Не подценявайте тези канали и като рекламни платформи. Цените са изгодни, постигат се много добри резултати и гарантираме, че ще подобрите стратегията си, ако ги използвате.
 • Реклама в Google – Разбира се, когато говорим за реклами, не можем да не споменем Google. Кампаниите в този канал ще са ви от полза, за да бъдете намерени по ключови думи или да повишите разпознаваемостта на компанията си чрез дисплейни реклами. Можете да използвате Google и ако искате да рекламирате видеа в YouTube. Google може да ви донесе много продажби и клиенти, така че не го подценявайте.
 • Имейл маркетинг – Със сигурност ако вече имате база с имейл списъци, трябва да започнете да правите имейл маркетинг. Освен промоционални съобщения, той е страхотен инструмент, за да придвижите потребителите на следващ етап от фунията. Можете да го направите, ако използвате образователни имейли или за да каните потребителите си на безплатни уебинари, да споделяте с тях ценни ресурси и най-вече да скъсявате дистанцията между вас и клиентите ви. 
Заключение

За да бъдете конкурентоспособни, вашата фирма трябва постоянно да анализира и оптимизира маркетинговата си стратегия и да намира начини за подобрение. Компаниите, които успешно събират и използват данните от своите резултати са много по-успешни. За да сте сигурни, че маркетингът за услуги се изпълнява професионално, препоръчваме да се доверите на дигитална агенция. В Design Expert имаме строго уточнени процеси, които следваме неотлъчно, за да постигнем максимално ефективни резултати за клиентите си в различните индустрии.