През 2021 г. поехме рекламните кампании за онлайн магазин, който предлага огромен асортимент алкохолни напитки. Заехме се с Google Ads акаунта, като бяхме наясно, че правилата на гугъл ограничават рекламирането на алкохол и създаването на аудитории, които да се използват за ретаргетинг или други кампании и това доста ограничаваше оптимизацията на акаунта. Трябваше да подобрим резултатите, за да подобрим възвръщаемостта, въпреки ограниченията, които бяха наложени от платформата Google Ads. 

След като анализирахме акаунта и предходните кампании в детайли, видяхме пролука и потенциал в динамичните кампании – преди време те бяха тествани, но са били спрени, заради отчитането на ниски резултати. Решихме, че единственият начин да повишим резултатите, е да ги създадем отново и да успеем да ги оптимизираме така, че да дават максимални резултати. Това беше истинско предизвикателство, защото бяхме ограничени и откъм месечен бюджет. Следователно, за да изпълним поставената задача, трябваше кампаниите да имат възможно най-ниската цена за конверсия (Cost per Conversion).

Предизвикателствата, пред които се изправихме:

 1. Ограничение в рекламите заради Google Policies;
 2. Невъзможност за създаване на аудитории за ретаргетинг;
 3. Висока цена за конверсия;
 4. Ограничен месечен бюджет – 30 лв. на ден за всички Google кампании.

Каква беше нашата цел: 

 1. Увеличение на ROAS;
 2. Намаляне на Cost per Conversion;

Първоначална стратегия: 

Първоначалната ни стратегия се състоеше в създаване на динамични кампании, които да носят по-голям трафик към онлайн магазина, да имат нисък бид и да увеличат броя на поръчките. За да повишим вниманието и трафика към онлайн магазина на клиента, решихме да създадем и специална сезонна кампания.

Резултати от реклами в Google Ads

м. Август, 2021 г. – Среден ROAS – 8.60 (Сравнен с месец юли ROAS – 5.00)

 • Бюджет за август – 1000 лв.
 • Поехме акаунта през август, като паузирахме кампанията за Сезонни продукти защото не даваше резултати. 
 • Направихме оптимизация на Бранд кампанията, като добавихме респонсив реклама и негативни ключови думи за нерелевантни търсения, на които е излизала рекламата. 
 • Създадохме оптимизация с Динамична кампания по категории – стартирахме я и добавихме нова рекламна група за всички страници, като променихме бид стратегията и намалихме цената на бидовете значително. Спряхме рекламите към няколко категории, които не даваха резултати и бяха с висока цена. Това се отрази положително на резултатите през следващия месец.
 • Постигнахме 23% увеличение на оборота и 82% увеличение в броя поръчки, в сранение с юли месец 2021 г.

м. Септември, 2021 г. –  среден ROAS – 10.51 

 • Бюджет за септември – 1000 лв.
 • Пуснахме специализирана кампания.
 • Добавихме динамична рекламна група.
 • Правихме оптимизация на специализираната кампания.
 • Добавихме нови категории и реклами в динамичната кампания.
 • Добавихме аудитории под наблюдение за всички кампании.
 • Оптимизирахме динамичната кампания (добавяне на кл. думи, спиране и тестване на нови аудитории, добавяне на нова бидинг стратегия, паузиране на рекламните групи със слаби резултати).
 • Преразпределихме бюджетите.
 • Постигнахме 23% увеличение на оборота и 10% увеличение в броя поръчки в сранение с август месец 2021 г.

м. Октомври, 2021 г. – Среден ROAS – 9.89

 • Клиентът пожела да увеличи месечният си бюджет, благодарение на постигнатия и изпълнен таргет от наша страна.
 • Паузирахме кампания, която даваше слаби резултати, дори след оптимизацията.
 • Тествахме нова кампания с общи ключови думи.
 • Създадохме оптимизация и преписахме рекламите и посланията, за да кореспондират със сайта.
 • Направихме оптимизация на динамичната кампания.
 • Направихме оптимизация на динамичната кампанията с общи ключови думи.
 • Паузирахме кампаниите, които не даваха достатъчно добри резултати.
 • Разделихме Динамичната Кампания на две кампании – една за категории и една за всички страници – това даде много добри резултати през следващия месец, както се вижда по-долу. 
 • Постигнахме 43% увеличение на оборота и 14% увеличение в броя поръчки, в сранение със септември месец 2021 г.

м. Ноември, 2021 г. – Среден ROAS – 19.01

 • Клиентът пожела да увеличи месечния си бюджет, благодарение на постигнатия и изпълнен таргет от наша страна. (Продължихме новия месец с 1400 лв. за същия канал).
 • Преразпределихме бюджетите.
 • През месец ноември основно поддържахме кампаниите, без да се налага да правим огромни оптимизации. Кампаниите даваха добри резултати и бюджетът беше добре разпределен между всички кампании. 
 • Постигнахме 77% увеличение на оборота и 106% увеличение в броя поръчки в сравнение със септември месец 2021 г.

м. Декември, 2021 г. – Среден ROAS – 29

 • Клиентът отново увеличи месечния си бюджет, до 1700 лв. за декември за рекламите си в Google. През този месец успяхме да постигнем кампании с най-високи резултати.
 • Постигнахме 62% увеличение на оборота и 171% увеличение в броя поръчки в сравнение с ноември месец 2021 г.

Ако сравним декември в предходната година – 2020 г. с декември през 2021 г. като най-силни месеци, можем да отчетем следните резултати:  

118% ръст в оборота и 272% ръст в броя на поръчките само за рекламния канал Google Ads. 

реклами в Google Ads
Case Study: Как подобрихме резултатите от реклами в Google Ads за онлайн магазин за алкохолни напитки 3

  Извод:

  В заключение можем да кажем, че всеки онлайн магазин изисква ежемесечно, ежеседмично и ежедневно наблюдение, оптимизация и стратегическо мислене, което да обхваща както техническите параметри и настройки на съответния канал, така и маркетинговото позициониране и познаване за нуждите на потребителя. 

  Ако имате нужда от доверен партньор, който да се грижи за рекламите на вашите онлайн магазини, не се колебайте да се свържете с екипа на Digital Expert