В днешното Case Study ще разгледаме едни често срещани грешки при управлението на реклами във Facebook и способите, които експертния ни екип използва, за да се справи с тях. Чрез детайлен анализ и добре структурирана стратегия, постигнахме много по-добри резултати, за период от близо два месеца.

Често когато при нас идва нов клиент, той цели повишаване на броя на поръчките и подобряване на ROI (Return on investment), защото всеки бизнес цели да има максимално добра възвръщаемост от инвестициите, които е направил за реклама. В този случай имахме същата задача и се изправихме пред следните предизвикателства.

Основна цел:

Увеличаване на конверсиите от Facebook Ads

Основни предизвикателства:

 • Ниска възвръщаемост на разхода за реклама (ROAS) от Facebook Ads
 • Неясно отчитане на конверсиите
 • Висока цена за клик (CPC)

Трудностите:

Бизнесът на нашия клиент е във висококонкурентна индустрия (търговия с електроуреди), като лидерите на този пазар и съответно неговите основни конкуренти, са някои от най-големите и познати компании в България. Тук трябва да отбележим, че познаваемостта на конкретна марка също оказва влияние в избора на потребителите, тъй като колкото по-често даден клиент среща конкретна марка, той толкова по-често се сеща за нея и вероятността да я избере, когато има нужда от подобни продукти, е по-голяма. Това беше още едно косвено предизвикателство, с което трябваше да се справим, тъй като клиентът ни е познато на пазара лице, но има и няколко по-големи конкурента, които държат голям дял от пазара.

За да сме максималко прецизни, още преди стартирането на съвместната ни работа с клиента, направихме детайлен одит и анализ на потенциала на бранда.  

Анализ

Анализът ни включва разнообразие от дейности, като разглеждане на конкурентите, анализ на визиите и текстовете, комуникационните послания и цялостни реклами, честотата на споделяне и реклама, както и анализ на всички дейности и реклами, които клиентът ни до момента е пускал.

В резултат на подробния одит, открихме няколко основни проблема:

 • Инструментите за отчитане и проследяване на конверсиите не бяха настроени правилно (Facebook Pixel, Google Analytics).
 • Липсваше правилна структура на ниво рекламни кампании (TOF, MOF, BOF).
 • Липсваха достатъчно криейтиви, поради което и CPC и CTR метриките не даваха добри резултати.

За нас това бяха ясни индикации за това, какво може да се подобри и как бихме могли да постигнем основната ни цел, а именно – да увеличим възвръщаемостта от разхода за реклама (ROAS) и да повишим броя на поръчките.

Преди да започнем работа:

В самото начало, основен приоритет за нас беше да разберем къде са пропуските, които не позволяваха генерирането на достатъчно добри резултати от рекламите кампании. Както споменахме, още в самото начало забелязахме пропуски в инсталирането на Facebook Pixel-a и Google Analytics, които не успяваха да засичат правилно поръчките.

Именно затова, за нас беше основен приоритет да отстраним техническите неизправности, за да сме сигурни, че успяваме да измерваме максимално коректно всяка конверсия, което от своя страна да ни генерира достатъчно данни, които да можем да използваме, за да оптимизираме рекламните кампании на по-следващ етап.

Рекламна стратегия

Основната ни стратегия беше фокусирана върху генерирането на максимално висок ROAS, което пък е и пряко свързано с увеличаването на броя продажби. Заедно с това трябваше да намалим и разхода за средна цена на клик (CPC) и да увеличим CTR%.

Основни елементи от стратегията, които ни помогнаха за постигането на заложените цели:

 • Ежедневен анализ на конкуренцията
 • A/B тестове на ниво аудитории и криейтиви
 • Ежедневен мониторинг на резултатите, с цел свовременна оптимизация на кампаниите

Резултатът/ ROI

Само за първите 60 дни от съвместната ни работа успяхме да постигнем над 3 пъти  възвръщаемост на разхода за реклама (3.5 x ROAS),  в сравнение с  предишен период с ~1.3x среден ROAS.

През следващите няколко месеца, успяхме да увеличим още повече ROAS-a, като в момента средният ROAS от всички активни кампании е 4.9.  

Conversion Rate-a  също се увеличи от  1.3 % на 2.7%. Това оказа влияние върху оборота и броя на поръчките, като там също отчетохме ръст.

  Заключение

  Не можем да пропуснем да благодарим на клиента за съдействието, което ни оказа и продължава да ни оказва, предоставяйки изключително своевременно всичко, което ни е необходимо, в това число – информация за налични стоки, нови продукти, актуални промоции и др.

  Благодарение на ангажираността на екипа на клиента, желанието им за растеж и цялостната отдаденост към проекта, успяхме да изградим едно стабилно и дългосрочно партньорство. Щастливи сме, че чрез нашата експертиза и последователна стратегия успяхме да постигнем желаните таргети и разбира се, ще продължим да работим по подобряването им. Ако и Вие търсите екип, който ще подходи професионално и ще се постарае да постигне много повече от това да изготвя рекламни кампании, не се колебайте да се свържете с нас.