В това Case Study ще ви покажем защо в работата между агенция и даден бизнес, е важно да има доверие и екипност, за да се постигат не просто добри, а и отлични резултати.

В края на месец септември 2021, при нас дойде клиент, който никога досега не беше рекламирал онлайн и нямаше доверение на рекламни агенции, но със силното желание да развие бизнеса си в дигиталното пространство. 

След детайлно разглеждане на сайта му, насочен към сферата на козметиката, запознаване с продуктите му и разглеждане на неговите предимства сред конкуренцията, нашият екип започна да изгражда стратегия от 0-лата.

Цели на клиента:

След зададения бюджет за реклама, клиентът постави и желан от него таргет, за който никой не знаеше дали е реално постижим. Основното условие беше, колкото и оборот да придобием, задължително да поддържаме между 10%-15% маркетингов разход.

Предизвикателствата:

 • Силно ограничен рекламен бюджет
 • Никаква статистика за изминал период
 • Изцяло нов за електронната търговия бранд
 • Проект с голяма конкуренция

Цели на екипа:

 • Изготвяне на маркетингова стратегия, според условията и нуждите на клиента;
 • Прилагане и оптимизиране на рекламни кампании, носещи конверсии и запознаващи потенциалната таргет аудитория с бранда.
 • Създаване на лоялни за бизнеса клиенти.  

Предимства:

Клиентът се довери изцяло на експертното мнение на нашите специалисти за създаването на месечната маркетингова стратегия. Така имахме възможност да приложим знанията си в пълен потенциал, да тестваме и оптимизираме по наша преценка, за да постигнем възможно най-добрите резултати.

Какво направихме?

Стъпка 1. Създаване на стратегия.

Първата и задължителна стъпка беше да разпишем, обосновем решенията си и предложим месечната рекламна стратегия на клиента за одобрение.

Стъпка 2. Създаване на структура на рекламен акаунт – Facebook.

Създадохме структура на акаунта

 • TOF – кампании за широка аудитория, която никога не е взаимодействала със сайта или бранда на клиента;
 • MOF – кампании за потребители, които вече са виждали бранда и са взаимодействали с него;
 • BOF – потребители, които вече са добавили продукти в кошницата или са поръчали.

В стратегията заложихме кампании във всички реклами на маркетинговата фуния. Поради силно ограничения рекламен бюджет, първоначално стартирахме само с TOF, докато успеем да съберем аудитория, ангажираща се с бизнеса.

Стъпка 3. – Тестове, оптимизация и още тестове.

 • Направихме тестове с реклами с и без интереси.
 • Използвахме оптимизация на ниво Ad Set, за да имаме пълен контрол над разпределянето на бюджета.
 • Заложихме различни видове Ad Creative-и, за да разберем кое се харесва повече на потребителите, и разбира се – използвахме въображение за дизайните, които да отговарят на облика на бранда.
 • Избрахме да стартираме първите реклами с продукти и категории, които е повече вероятно да предизвикат интерес за потребителя, като така отсяхме тези, които ни донесоха най-голяма възвращаемост и съсредоточихме усилията си изцяло към тях.

Стъпка 4: Изграждане на доверие между агенция и клиент.

След видимата отдаденост на екипа към тепърва развиващия се в онлайн пространството бранд и бързите резултати, клиентът забеляза, че приемаме бизнес му като наш собствен и работим по него като такъв. Това се отрази и на последващите действия от негова страна. 

Какво се случи само след 1 месец съвместна работа:

 • Клиентът оцени отзивчивостта ни и постепенно изгради доверието си към нас като агенция и екип. 
 • Оцени отношението ни, подробните ни отговори на всеки възникнал въпрос,  бързата ни реакция при непредвидими промени, изобретателността ни.

Завършихме първия месец с:

 • 230 реални поръчки
 • 1,68% Conversion Rate
 • Достигнахме до 7605 нови потребители от общо 8274 за месеца
 • Маркетингов разход от 15%
 • Средна стойност на количката 45лв.
NhAM3u9esWaxue23tI8hrSPGTS1OHDY6bxnlDdzDnukPJrjKNFZ9qOVg83RjVofGFex

Анализите:

 • Тестване на различни аудитории и криейтиви по този начин успяхме да си изградим база за сравнение.
 • Оптимизиране и проследяване на резултатите на дневна, тридневна и седмична база.
 • Създаване на динамичен xtml feed на каталога – Помогнахме на клиента да намери програмист, с когото да работят заедно по създаването на динамичен xtml feed за продуктовия каталог. Това ни помогна всяка промяна по продукти в сайта да бъде отразена и във вече действащите реклами.

  Изводи:

  Откритата и откровена комуникация с клиента, като: Защо предлагаме да стартираме тази кампании, защо предлагаме да таргетираме тази аудитория, защо предлагаме да използваме тези интереси, донесоха знания и полезност на клиента, отговориха на неговите въпроси и той изгради доверие към нас още на втората седмица от съвместната ни работа.

  Изграденото доверие ни помогна да извършим работата си по-най добрия начин, Клиентът, освен че приемаше нови предложения, работеше заедно с нас за измислянето и прилагането на промоции и открояването сред конкуренцията.

  Заключение:

  За да бъде една агенция полезна на своите клиенти, тя трябва да може:

  • да взима решения и да застава зад тях;
  • да дава оригинални предложения;
  • да носи стойност на клиента, като му дава откровени препоръки за изживяването на сайта му и допълнителни технически параметри;
  • да реагира бързо на възникнали казуси.

  С този клиент постигнахме добри резултати, изградихме доверие помежду си и вече имаме база, към която да се обръщаме при изграждането на следваща стратегия.

  Ако и вие искате да работите с екип, който дава цялостни препоръки за бизнеса ви, който не просто стартира рекламни кампании, който ще освободи част от времето ви, за да се съсредоточите върху бизнес целите си, то запишете се за експертна рекламна стратегия, която ще ви помогне да разберете силните и слабите страни на онлайн магазина си, както и стъпките, чрез които можете да бъдете сред лидерите на пазара.