Performance 3 | Digital Expert

Попълете въпросника, за да можем да
се свържем с вас!

Само кандидати с попълнен въпросник могат да кандидатстват за увеличаване на оборота

    Моля въведете информацията :

    Какви са целите на вашата компания за следващите 3 месеца?

    Ако добър приятел ви препоръча да инвестирате 3000 лв. за работа с експерти, които могат да увеличат оборота ви и да скалират печалба ви, бихте:

    Ако видим потенциал да работим заедно и можем да гарантираме увеличаване на оборота за твоя бизнес, в края на нашата среща ще ти предложим ЕДНОКРАТНА възможност да участваш в програма за увеличаване на оборота. Чувстваш ли се комфортно с това?