Полезно - Digital Expert
маркетинг на услуги
Как се прави маркетинг на услуги

Маркетингът на услуги се прилага за бизнесите, които изпълняват конкретни действия срещу възнаграждение. Този вид маркетингът е една идея по-комплексен, в сравнение с маркетинга за продукти, тъй като той трябва да покаже предимствата на компанията, които не могат да се видят, докоснат и почувстват. Компаниите съумяват да се разграничат една от друга основно чрез хората, които извършват услугите и процесите, които се следват. Сектори като хотелиерството, туризма, финансовите услуги и професионалните услуги използват този вид маркетинг, за да развиват своя бизнес и да увеличават броя на потенциалните си клиенти. Така че, ако и вие имате бизнес с услуги, продължете да четете. 

Маркетингът на услуги включва всички дейности, които даден бизнес извършва, за да  популяризира услугите, които предлага на своите клиенти по някакъв начин. Неговата основна цел е да предоставя решения на проблемите или трудностите на клиентите. Може да се използва за бизнеси, които продават услугите си към други бизнеси (B2B) или към крайни клиенти и потребители (B2C).

Защо маркетингът за услуги има огромно значение

Маркетолозите популяризират и изграждат брандове от различно естество, като услуги, събития, лични брандове, стоки и др. Услугите по същество са нематериални и не водят до собственост върху каквото и да е било. Почти никога осъществяването на услугата не е свързано с физически продукт. За да постигнете съвършенство в този вид маркетинг,  трябва да сте добре запознати с три категории маркетинг: външен, вътрешен и интерактивен маркетинг. Външният маркетинг обхваща ценообразуването, разпространението и популяризирането на услугите за потребителите. Вътрешният маркетинг включва обучение и мотивиране на служителите, с което да гарантирате доброто обслужване на клиентите си. Интерактивният маркетинг описва уменията на служителите при обслужването на клиентите им.

Характеристики на маркетинга на услуги

Ключовите фактори, които определят маркетинга на услугите, са:

 1. Услугите са нефизически за разлика от продуктите, които могат да бъдат докоснати, усетени, видяни.
 2. Ничия собственост – услугите не могат да бъдат притежавани, но могат да бъдат изпитани.
 3. Променливост – услугите се различават по своя характер, въпреки изпълнението им от едни и същи хора, процеси, вид работа и т.н., за разлика от стандартизираните продукти.
 4. Нетрайност – за разлика от продуктите, които могат да се съхраняват, услугите се осъществяват точно в конкретен момент.
 5. Участие на хората – маркетингът на услуги се управлява от хора, които предоставят предимства и решения за нуждите на клиентите.

Примери за маркетинг на услуги

Маркетингът, на който и да е от секторите с услуги като ресторанти, банки, авиокомпании и т.н. би попаднал в сферата на маркетинга на услуги.

 • Всяка банка провежда програми за обучение, за да даде възможност на инвеститорите да вземат информирани решения относно своите инвестиции. Това е част от маркетинга на услуги, включващ хора и процес. Банките предоставят услуги по откриване на сметка, отпускане на заеми, осигуряване на сейфове и т.н. Това са всички нематериални услуги.
 • Онлайн магазините и приложенията за доставка на храна също са примери за компании, които използват този вид онлайн маркетинг. Тяхната платформа предоставя услуга и свързва купувачите и продавачите.

Основни разлики между продуктовия маркетинг и маркетинга на услуги

В точките, дадени по-долу, са разгледани разликите между маркетинга, който се прилага за продукти и маркетинга, който е за услуги:

 1. Процесът, в който маркетинговите дейности са свързани с популяризиране и продажба на конкретен продукт за определен сегмент, се нарича продуктов маркетинг. Маркетингът на икономически дейности, предлаган от бизнеса на своите клиенти срещу заплащане, е известен като маркетинг на услуги.
 2. При маркетинг на продукти са приложими само 4 P-та от маркетинговия микс, които са продукт, цена, място и промоция, но в случай на маркетинг на услуги, към конвенционалния маркетингов микс спадат 7P – price (цена), place (място), promotion (промоция), product (продукти), people (хора), process (процес) и physical existence (физическо присъствие).
 3. Когато даден продукт се предлага на пазара, компанията предлага някаква конкретна стойност, тъй като продуктът отговаря на конкретен проблем и задоволява специфични изисквания. И обратно, когато услугата се продава от дадена компания, тя трябва да изгради връзка с клиентите си.
 4. Едно нещо, което трябва да се отбележи е, че при продуктовия маркетинг компанията популяризира нещо, чиято собственост може да бъде прехвърлена/препродадена на друга страна. Но в случай на маркетинг на услуги, те  не могат да се прехвърлят или препродадат.
 5. Продуктите имат конкретни физически характеристики – могат да бъдат усетени и докоснати, което улеснява тяхното популяризиране. От друга страна, услугите са нематериални, хората могат само да ги преживеят и затова маркетингът на услуги е малко по-труден и трябва да засяга голям брой психологически процеси, чрез които да се достигне потребителя на едно по-дълбоко ниво.
 6. Ако качеството на даден продукт не отговаря на първоначалните очаквания или има някаква повреда, несъответствие, то той може да бъде върнат на продавача. Това обаче е невъзможно в случай на услуги, тъй като след като услугите бъдат извършени, те не могат да бъдат върнати обратно. Така че, маркетингът на услуги трябва да се извършва, като се има предвид фактора на възвръщаемост и предплащането на поне 50% от стойността на договора, преди той да бъде стартиран. Така и двете страни имат някаква сигурност, още преди да са финализирали услугата.
 7. При продуктовия маркетинг продуктите могат да бъдат съхранявани на различни складови локации, като така те повишават времето, в което могат да бъдат продадени, стига да се спазват изискванията за съхранение. При маркетинга на услуги обаче, услугите няма как да бъдат прехвърлени за изпълнение от някой друг – т.е. трябва да се изпълнят от доставчик на точно тези услуги или от конкурентна компания, която изпълнява същите услуги. И все пак със сигурност винаги ще има разлика в подхода и процесите, дори и двете фирми да вършат едно и също нещо. 
 1. Продуктите, предлагани от компания в определен сегмент, са стандартизирани. Те не могат да бъдат променяни, според изискванията на клиента, освен ако не са ръчна, персонализирана изработка. За разлика от това, услугите, предлагани от компания, са силно променливи и могат лесно да бъдат персонализирани според изискванията на клиента.
 1. Човешката тенденция е да реагираме бързо на това, което виждаме и това е основният момент, който маркетингът на продукти иска да улови – грабвайки вниманието се увеличава шанса за продажба. За разлика от това, услугите могат да се усетят само след като вече сте подписали договор за изпълнение или сте показали предишните си проекти. 
 2. При продуктовия маркетинг качеството на продукта може да бъде измерено чрез сравнение между различни продукти, но това е трудна задача при маркетинга на услуги.

Стратегии при правенето на маркетинг на услуги

Със сигурност не е възможно да споделим конкретна стратегия, която да работи с магическа пръчка за всички бизнеси, които предлагат услуги, но все пак ще се спрем на най-важните неща, които да обмислите.

 • Проучване – Това винаги трябва да е основата на стратегията ви. Проучете пазара, конкурентите, таргет потребителите ви и поведението им. Така ще можете да вземете по-информирани решения. Провеждайки проучване, вие ще познавате по-добре клиентите си, а това ви дава възможност да ги обслужвате по-добре. 
 • Оптимизиран и лесен за употреба уебсайт – Създайте функционален, бърз и лесен за употреба фирмен сайт. Още във фазата на проучване, клиентите ви могат да ви харесат и да решат, че сте подходящ изпълнител за задачите им, спрямо облика на сайта ви. Демонстрирайте експертизата на компанията си, защото близо 80% от хората разглеждат уебсайта, когато проверяват всички фирми, които предлагат търсените услуги. Вижте повече в оптимизация за продажби.
 • Seo – Оптимизацията за търсещите машини ще помогне на целевата ви аудитория да открие сайта ви в интернет. Това е много ефективна техника и е ключова част от стратегията ви. Препоръчваме да се доверите на профилирани професионалисти, които добре познават процесите за оптимизация. 
 • Реклами в социални мрежи – Facebook, Instagram, Tik Tok и други социални мрежи ще ви помогнат да комуникирате предимствата си и да обособите силна връзка с потребителите си. Не подценявайте тези канали и като рекламни платформи. Цените са изгодни, постигат се много добри резултати и гарантираме, че ще подобрите стратегията си, ако ги използвате.
 • Реклама в Google – Разбира се, когато говорим за реклами, не можем да не споменем Google. Кампаниите в този канал ще са ви от полза, за да бъдете намерени по ключови думи или да повишите разпознаваемостта на компанията си чрез дисплейни реклами. Можете да използвате Google и ако искате да рекламирате видеа в YouTube. Google може да ви донесе много продажби и клиенти, така че не го подценявайте.
 • Имейл маркетинг – Със сигурност ако вече имате база с имейл списъци, трябва да започнете да правите имейл маркетинг. Освен промоционални съобщения, той е страхотен инструмент, за да придвижите потребителите на следващ етап от фунията. Можете да го направите, ако използвате образователни имейли или за да каните потребителите си на безплатни уебинари, да споделяте с тях ценни ресурси и най-вече да скъсявате дистанцията между вас и клиентите ви. 
Заключение

За да бъдете конкурентоспособни, вашата фирма трябва постоянно да анализира и оптимизира маркетинговата си стратегия и да намира начини за подобрение. Компаниите, които успешно събират и използват данните от своите резултати са много по-успешни. За да сте сигурни, че маркетингът за услуги се изпълнява професионално, препоръчваме да се доверите на дигитална агенция. В Design Expert имаме строго уточнени процеси, които следваме неотлъчно, за да постигнем максимално ефективни резултати за клиентите си в различните индустрии.

snapchat cover
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания

В днешната статия ще разгледаме интересната социална мрежа, под форма на мобилно приложение Snapchat и разнообразието от реклами, които предлага. Тя се превърна в една от най-популярните социални мрежи в света и има близо 200 милиона активни потребители на ден. Това са много хора, които ежедневно споделят и се ангажират със съдържание. Огромният брой потребители показват невиждана активност досега – хората използват приложението над 25 пъти на ден, като 60% от тях създават съдържание ежедневно. С тези данни няма съмнение, че Snapchat има потенциал като рекламна платформа, с която да постигате ангажираност към бранда си и в последствие – повече продажби.

Основната характеристика на Snapchat е разликата ѝ от всяка друга платформа. Съдържанието в нея често е естествено и нередактирано, показва бекстейдж кадри или дейности от реалния живот, които не са обработени допълнително. И така, ако се питате дали наистина можете да използвате платена реклама в Snapchat и да ангажирате клиентите си с вашия бранд, то прочетете ръководството ни за стартиране на първата ви кампания.  

За платформата и аудиторията ѝ

snapchat infographic
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 10

Рекламата в Snapchat вече се използва в САЩ и други пазари и се оказва, че може да генерира изключително добри доходи, като в същото време е и много забавна. Възрастовата група от 18 до 24 години продължава да е най-силно привлечена от приложението. 186 милиона души използват Snapchat всеки ден, създавайки 3 милиарда снимки на ден. Ако се опитвате да рекламирате пред по-млада демографска група, спокойно можете да добавите и Snapchat като ваш рекламен канал. В днешната статия ще ви споделим важните точки, които трябва да знаете за рекламите в Snapchat, включително как да:

 • Определите целите на кампанията си
 • Изберете Snapchat рекламен формат
 • Насочите аудиторията си към Snapchat
 • Измерите резултатите си

Какви цели можете да изберете във вашата кампания

Подобно на други социални платформи, Snapchat също има няколко различни цели на кампанията, от които можете да избирате. В зависимост от вашите цели и бюджет, Snapchat рекламата предлага различни видове формати на рекламите. Споделяме списък с различните видове цели, които можете да ползвате, когато създавате своята рекламна кампания. 

Познаваемост на бранда и гледания на видеа

Това е най-лесният начин да рекламирате в Snapchat, тъй като показвате видеоклиповете си пред потребителите и те единствено трябва да ги изгледат – действие, което така или иначе те вече постоянно извършват в приложението. Създайте кратко видео, което грабва вниманието.

Допълнителен съвет: Рекламодателите в Snapchat по света съобщават, че в Snapchat по-бързо се достига до така нареченото „изхабяване на рекламите“, в сравнение с другите социални рекламни платформи. За да избегнете това, направете няколко различни версии на видео рекламите си и тествайте коя е най-успешна.

Разглеждане на уебсайта и конверсии

Препращането на вашите потенциални клиенти към уебсайта и онлайн магазина ви и следването на фунията за продажби за постигане на конверсии чрез Snapchat, е може би най-популярният начин за постигане на бизнес цели в тази платформа. Ако сте потребител на Snapchat, със сигурност вече сте виждали реклами, при които ви подканват да плъзнете нагоре, за да прочетете повече или да разгледате сайта.

Придобиване на лийдове

Ако се опитвате да разширите горната част на своята маркетинг фуния, можете да използвате целта за придобиване на лийдове. С нея можете да създавате реклами в Ad Manager-а, за да накарате потребителите да изтеглят даден материал, да попълнят контактна форма, въпросник, тест или да се регистрират за даден уебинар, събитие и т.н.

Инсталиране на приложения и ангажираност

Тази Snapchat реклама е силно насочена към потребителите, които са склонни да използват мобилни приложения. Можете да използвате това във ваша полза, когато изграждате цялостна кампания за вашето мобилно приложение и искате да постигнете по-голяма ангажираност към него. С тази кампания можете да накарате потребителя да отвори линк към мобилното ви приложение, да го разгледа и дори да го свали мигновено, ако му допадне.

Важно е, че Snapchat наскоро въведоха проследяване на събитията, като влизане в сайт, инсталиране на приложение, покупки, попълване на форми и други. Когато създавате реклама в тази платформа, използвайте проследяването, за да измервате прецизно резултатите от кампаниите си.

Deep Linking

Deep linking е много популярно действие в дигиталния маркетинг, тъй като той позволява на потребителя да попадне на точно конкретна част от мобилното ви приложение. Snapchat позволява на маркетолозите да свързват рекламата към приложението си, като водят потребителите точно там, където биха искали, чрез Deep linking. Не забравяйте да тествате тази функционалност и с вашите приложения.

Ангажираност към бранда

Почти половината от студентите в Америка са склонни да гледат публикация в Snapchat (snap), от бранд, който не познават и никога не са виждали. По-изненадващото е, че почти ¾ от всички студенти са склонни да отворят snap от бранд, който им е познат. Причината е, че повечето от тях търсят отстъпки и промоции и са склонни да купят след разглеждане на даден продукт в Snapchat. Не се колебайте да използвате цел на кампанията за придобиване на по-голяма ангажираност към бранда ви. Безспорно тази цел заслужава да влезе в маркетинговия ви план. 

Продуктов каталог за продажби

snap 20191017125649225
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 11

Сходно на Facebook и Instagram рекламите, Snapchat въведе продуктови каталози като нов начин за генериране на конверсии. С пускането на Collection Ads, Snapchat ви позволява да добавите продуктите от онлайн магазина си и можете да показвате персонализирани реклами с продуктите, които са интересни за конкретния потребител. Това е още един начин за стимулиране на пазаруването директно от мобилния телефон, по бърз и лесен начин. Вижте също как да се възползвате от Google реклама.

Какво представляват Snapchat рекламите

Когато потребителите на Snapchat видят реклама в приложението, те се чувстват комфортно, тъй като тя не се отличава от останалото съдържание. След като сте определили целите на кампанията си, трябва да помислите и кои типове реклами биха работили най-добре за постигането им. Добрата новина? – Всеки от тези формати е универсален и може да ви е от полза, така че нека да ги разгледаме заедно!

Snap Ads Реклами

snapchat 3
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 12

Snap Ads са реклами, които се показват на цял екран в Snapchat и се предлагат във видео формат. Те винаги са с включен звук и са 100% видими. Със Snap Ads можете да пускате три различни типа реклами:

1.      Разглеждане на уебсайт

2.      Инсталиране на приложение

3.      Видео с по-дълго съдържание

Разглеждане на уебсайт

snapchat ecommerce ads
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 13

Ако използвате опцията за разглеждане на уебсайт, ще повишите трафика си, тъй като рекламата ви ще се възпроизвежда във видео формат, което кара хората да се ангажират и да плъзгат нагоре, за да посетят уебсайта ви.

Можете да използвате реклама с функцията за автоматично попълване на данни, ако искате да съберете имейлите на вашите потенциални клиенти, само с натискане на един бутон. Сега потребителите могат просто да натиснат бутона и ще ви предоставят имейла от профила си, без да губят излишно време.

Реклама за сваляне на приложение

С тази реклама можете да показвате кратки видео реклами, които подканват потребителите да изтеглят приложението ви, без да се налага да отварят магазина за приложения и да напускат Snapchat. За пореден път Snapchat предоставя невероятна технология за поддържане на потребителската пътека във възможно най-лесен формат. 

Реклама с дълго съдържание

Рекламата с дълго съдържание представлява видео, което е с по-дълга продължителност. То съдържа по-голямо и обикновено по-качествено съдържание. Най-често се използва за привличане на трафик към вашия уебсайт, но може да е добър инструмент и за промотиране на новия ви филм или пък да ползвате такава реклама, за да направите по-дълго обучително видео. 

Филтри

superbowl blogpost asset
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 14

Филтрите са най-голямото предимство на платформата и се добавят при създаването на селфита. Можете да направите лицето си да изглежда като куче, котка или каквото и да е, което Snapchat предлага като филтър в този момент. Постоянно излизат нови актуализации за филтрите, което ги прави едно от най-приятните преживявания в приложението. Сега Snapchat позволи създаването на филтри и за рекламодателите. Така могат да се направят брандирани филтри, въз основа на това къде се намира потребителят в реалния свят. Да кажем например, че присъствате на футболен мач. Когато отворите Snapchat и направите снимка, прекарвайки пръст през филтрите, вероятно ще видите спонсориран филтър за футбол.

Този рекламен формат обикновено се използва от фирми с локация и компании, които искат да повишат познаваемостта на бранда си. За съжаление, няма как да използвате филтри, за да пренасочвате потребителите си директно към сайта си. 

Лещи

Последният тип реклама, който можете да използвате със Snapchat, са уникалните лещи и обективи за вашата компания. Обективите са подобни на филтрите и отново ги виждате, когато си правите селфи. Те могат да променят външния вид на лицето ви или да поставят динамични характеристики на добавена реалност върху снимката ви. Компаниите се възползват от тях, за да повишат познаваемостта на брандовете си.

Този рекламен формат се използва предимно от огромните компании, които вече са наложили се марки и продават на масови целеви пазари. Ако сте в B2B пространството или в нишово фокусирана индустрия, този тип реклама вероятно няма да е подходящ за вас.

Нека обобщим всеки тип реклама, преди да разгледаме някои данни за тяхната ефективност:

screen shot 2017 09 29 at 3.06.35 pm
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 15

Snap Ads: Snap Ads се харесва на най-голям брой рекламодатели. Може да се прилага в три различни форми. Видеоклипове с по-дълго съдържание, видео за препращане към уебсайт и видео, провокиращо инсталиране на приложение.

2.  Филтри: Филтрите се показват, когато правите снимки в приложението. Те са предназначени повече за използване на конкретни локации или по време на събития на живо, като спорт, концерт, театър и т.н.

3.  Лещи: Подобно на филтрите, лещите се показват, когато правите снимки и  селфита и са най-подходящи за големи компании, целящи повишаване на познаваемостта на бранда.

Таргетиране с рекламите в Snapchat

След като сте определили целите на кампанията си и сте започнали да създавате рекламите си, ще искате да настроите и таргетирането, така че да показвате рекламите си на идеалните си клиенти. Подобно на Facebook рекламите, Snapchat ви позволява да достигнете до потребителите си чрез огромен брой категоризации. За разлика от Facebook обаче, Snapchat ще ви покаже от къде точно взима данните за аудиториите си – дали те са от компании като Comscore, Nielsen, Placed, Datalogix или от друг доставчик на данни. 

Това означава, че можете да получите супер конкретни данни, например можете да покажете рекламите си на зрителите на Fox News, на майките с деца в гимназията, на скорошните посетители на магазин за авточасти, на хората с интерес към занаятчийската бира и какво ли още не, има безброй възможности!

За рекламите с филтри и лещи ще бъдете подканени да изберете местоположение, но можете да сложите местоположение и в другите си Snapchat реклами. Snapchat Ads Manager ви позволява да изберете област, град или пощенски код, като позволява и да зададете радиус около определено местоположение.

И накрая, подобно на конкурентните социални мрежи, Snapchat позволява на търговците да създават персонализирани и подобни (lookalike) аудитории. Lookalike таргет групата може да се създаде от файл с потенциални клиенти или посетители на уебсайта ви, който сте свалили от CRM системата ви. Персонализираните аудитории могат да включват посетители на сайта и профила ви и потребители, които вече са се ангажирали с вашите реклами и съдържание. Това е оптимален начин да превърнете тези хора във ваши клиенти! А сега нека да видим как да измервате резултатите от рекламните си кампании.  

Измерване на резултатите от рекламна кампания

audienceinsights 466906471
Snapchat рекламите и УАУ ефектът, който създават + Ръководство за стартиране на първата ви кампания 16

Въпреки че всяка платформа има голям брой различни анализи, Snapchat спокойно може да се превърне в любимата ви! В нея всички важни данни са показани в ярко жълт цвят и е невъзможно да не ги видите. В същия цвят са и сегментите, които са важни, като например потребителите, които са взаимодействали с рекламите ви, дори ако не сте включили точно тях в кампанията си. Увеличавайки уместността на кампаниите си, подобрявате потребителското изживяване и спестявате пари. По принцип платформата ви помага да подобрите таргетирането си и да намалите разходите. Това е печеливш ход, както за вас, така и за Snapchat и потребителите, които го използват. 

Можете бързо и лесно да преглеждате показателите за ефективност от рекламите си в Ads Manager на Snapchat за десктоп или в мобилното приложение за управление на кампаниите. Най-често използваните метрики за всички видове цели на кампанията са следните:

 • Разход: общата сума, похарчена за кампанията до момента
 • Импресии: общият брой показвания на рекламата
 • eCPM: средна цена на хиляда импресии

Някои показатели са по-специфични за целите, като swipe up или гледане на видео. За тях Snapchat предлага удобен речник на показателите, показан по-долу:

 • Завършвания: броят гледани Snap-ове с над 97% от тяхната продължителност
 • Средно време на използване на екрана: колко време хората са гледали рекламата ви
 • eCPV (средна цена на хиляда импресии): средната цена за гледане на дадено видео, като се отчитат данните от две-секундните гледания и плъзганията нагоре – което от двете настъпи първо като събитие
 • Плъзгане нагоре: броят на пътите, в които хората са плъзнали пръста си нагоре, за да видят сайта ви
 • Рейтинг на плъзганията: средният брой плъзгания за импресия (като процент) 
 • eCPSU: ефективна цена за 1 плъзгане нагоре

От Ads Manager-а можете също да видите резултатите по период от време. В долната част на таблото за управление можете да разделите данните на отделни кампании, рекламни сетове или реклами. Можете също да експортирате всички данни, които искате. Можете да персонализирате показателите, които искате да видите, да определите продължителността на времето, за което искате отчет и да експортирате резултатите си като CSV или PDF.

В мобилното приложение можете да получавате известия за показателите за ефективност и да преглеждате как се променят на живо. В приложението се показват същите показатели, които се показват и в изгледа за десктоп, така че постоянно можете да следите кампаниите си от всяка точка на света. В приложението можете да преглеждате и чакащите одобрение, отхвърлените и приключилите си реклами, а не само активните. 

Заключение

Snapchat е платформа, която може да има потенциал за всеки бизнес, който е насочен към по-младата аудитория и може да представи продуктите и услугите си с видеа. Рекламата там не изисква големи бюджети, тъй като започва от $ 5,00/ден, а може да е от огромно значение за постигането на годишните ви цели. Със сигурност потребителите приемат рекламите като органично съдържание, затова ви съветваме да опитате. А ако имате някакви въпроси относно Snapchat и рекламите в приложението или искате да поверите дигиталния си маркетинг на доказана рекламна агенция, не се колебайте да се свържете с екипа на Digital Sales Expert.

seox2 cover
Видове реклама в интернет

Вече има много видове реклама в интернет, тъй като технологиите постоянно се развиват. Тъй като опциите за дигиталните реклами постоянно се обновяват и променят, е важно да сте в крак с последните тенденции, техники и стратегии. Когато ги опознаете в детайл, можете да ги комбинирате и да ги включите в цялостната си рекламна стратегия или да ги използвате самостоятелно в месечни кампании, за да постигнете конкретните си цели. Ако искате да научите какви са различните видове онлайн реклама и как да ги използвате, продължете да четете!

Какви видове реклама в интернет има

Google реклама

 • SEM (Search Engine Marketing)

Тази реклама цели да се постигне повишена осведоменост за марката за кратко време. Необходима е само реклама със заглавие, описание и призив за действие (разбира се, най-важни тук ще са вашите ключови думи). В зависимост от качеството на уебсайта и установената CPC, рекламата ще се покаже, когато потребителите въведат вашите предварително избрани ключови думи в търсачката.  

 • Дисплейна реклама Display Advertising

Сред по-визуалните онлайн рекламни формати са дисплейните реклами. Те съдържат изображения или видеоклипове и се публикуват на определени места в даден уебсайт. Могат да бъдат закупени директно или чрез платформи като Google Adwords. Разходите се изчисляват на база на CPC или CPM.

Реклами в социалните мрежи

Социалните мрежи са изключително важна част от нашето ежедневие. Facebook и Instagram са инсталирани на 90% от мобилните устройства на пълнолетните хора в България и се използват поне 30 минути на ден. Следователно, създаването на рекламни кампании в тях е необходимо, за да се генерира осведоменост за марката и да се придобият потенциални нови клиенти. Благодарение на обширните възможности за сегментиране, които предлагат социалните мрежи, те също могат да бъдат идеалните места за пускане на нови продукти и услуги, насочени към много специфична аудитория. Независимо дали целта ви е да направите реализации или да приложите стратегия за брандиране, социалните реклами са чудесен избор!

Ретаргетинг и ремаркетинг

Стратегията, при която напомняте за продуктите и бранда си на клиенти, които вече ви познават и са проявили интерес към вашата компания, е много важна и генерира стабилни резултати. Ремаркетингът прави банера Ви да се показва пред потребители, които преди това са посетили сайта Ви. Този тип реклами са добри за извършване на продажби и повишаване на осведомеността за марката, което подчертава присъствието на компанията в процеса на закупуване от потребителя. Тези реклами могат да бъдат закупени чрез инструменти за управление на реклами в търсачки като Google Ads. За щастие, ремаркетингът съществува и в социалните мрежи и дори работи с динамични реклами. Сами можете да се досетите, че тогава ефектът е Уау!

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът не е нещо ново, но вече е хиляди пъти по-ефективен. Този тип кампания дава високи реализации и това се дължи на топлата аудитория и липсата на рекламни разходи. Благодарение на многото налични инструменти за автоматизация можете да получите изключително добри конверсии. Ако смятате, че придобиването на нов клиент е над 7 пъти по-скъпо от поддържането на настоящия, можете да сте сигурни, че имейл маркетингът е добра идея.

Какви са предимствата на интернет рекламата

Използването на интернет като канал за вашата реклама вече е задължителна част от вашата стратегия, защото все повече хора прекарват време онлайн. Всички марки искат да присъстват в дигиталния свят, но какви са плюсовете, които да се вземат предвид при онлайн рекламата?

 • Въздействие – Възможността за по-точно сегментиране онлайн създаде повече опции и канали, чрез които можете да достигнете до вашата целева аудитория. Това прави възможно оказването на по-голямо въздействие върху тях.
 • Измерване и проследяване – Онлайн рекламните кампании могат лесно да бъдат измерени. За разлика от традиционната реклама, където показателите са приблизителни или са ограничени до малка част от населението, статистическите данни за онлайн рекламата са наистина точни.
 • Ефективност – Въпреки че, планирането на стратегията може да отнеме известно време, онлайн рекламата може да се приложи бързо. Само за няколко минути рекламите могат да бъдат настроени и публикувани в различни онлайн медии.
 • Различни изображения и послания – Една от характеристиките на дигиталната реклама е нейната гъвкавост. Изображения, видеоклипове и текст могат да се използват за достигане до вашата целева аудитория по всяко време на деня. Възможностите на една реклама са огромни, ако е публикувана в правилната мрежа в точното време. 

Всички тези реклами могат да бъдат показвани на потребители по целия свят и така много по-бързо и лесно можете да скалирате бизнеса си, да постигнете бизнес целите си и да се радвате на успешната си стратегия. Единственото, от което се нуждаете е екип, който има достатъчно голяма експертиза и може да управлява спокойно рекламния ви бюджет, като ви гарантира ръст в продажбите, само за няколко месеца. Digital Expert е дигиталната агенция, която може да изпълни всичко това! Ще се радваме да сме вашия партньор за създаване на онлайн реклама.

facebook algorithm cover
Как работи Facebook алгоритъмът през 2021 г.

Facebook алгоритъмът претърпя значителен брой промени в последните няколко месеца и все още собствениците на бизнес и маркетинг специалистите търсят информация как могат да се адаптират към тях. Именно затова създадохме статия, в която да обясним лесно и достъпно как работи алгоритъмът през 2021 г. и как да го използвате за безплатното си съдържание и Facebook рекламите си. Разбира се, добавихме и на така важната информация за събирането на бисквитки и как чрез тях рекламите ви се показват на точните потребители. Нямаме търпение, така че да започваме!

Към края на 2020 г. органичното достигане беше редуцирано до минимум. Средно една публикация успяваше да достигне 5,2% органично (в края на 2019 г. – 5,5%, а 2018 г. – 7,7%). В същото време, средният процент на ангажираност през 2020 г. за органична публикация във Facebook беше 0,25%. Този брой спада до 0,08% за всички бизнеси, които имат повече от 100 000 последователи. С тези цифри искаме да ви кажем, че алгоритъмът работи така, че е доста трудно да постигнете голямо органично достигане на вашето съдържание във Facebook.

Какво представлява алгоритъмът на Facebook?

Facebook алгоритъмът решава кои публикации ще се показват, когато хората проверяват стената си във Facebook и в какъв ред ще се появят. Тъй като е сложно да се извърши подобно изчисление, процесът на показване на публикации е следствие на работата на машинно обучение, което използва различни модели и класации. Така, с натрупването на по-голям обем данни, се предсказва кои публикации ще бъдат най-ценни и значими за дадено лице в дългосрочен план.

С други думи, постовете не се показват в хронологичен ред. Вместо това, алгоритъмът оценява всяка публикация и след това я подрежда спрямо това колко ще е ангажиран потребителя с нея, в низходящ ред за всеки отделен потребител. Този процес се случва всеки път, когато стената се опреснява.

Въпреки че не знаем всички подробности за това как алгоритъмът решава какво да показва (и какво да не показва), ние знаем, че една от целите му е да накара хората да скролват, колкото се може повече време, за да може да се показват и по-голям брой реклами. Какво означава това за бизнесите? – Че ако искате да спечелите по-висок процент органично показване, алгоритъмът ще ви съдейства, само ако публикувате съдържание, с което хората се ангажират много силно.

facebook algorithm 1 1
Как работи Facebook алгоритъмът през 2021 г. 22

Как работи алгоритъмът на Facebook през 2021 г.?

През януари 2021 г. Facebook публикува последните нововъведения в работата на своя алгоритъм и сега ще се опитаме да ви ги представим в няколко прости стъпки.

 1. Първото нещо, което Facebook прави е да вземе всяка публикация, която може да бъде споделена на даден потребител (тези публикации са наричани още и „инвентар“) и я оценява според предварително определени сигнали за класиране, като тип на публикацията, актуалност и други.
 2.  След това алгоритъмът отхвърля всички публикации, с които е малко вероятно потребителят да се ангажира, въз основа на миналото му поведение. Също така, алгоритъмът минимизира показването на съдържание, което потребителите не искат да виждат (т.е. кликбайт, дезинформация или съдържание, което са посочили, че не им харесва).
 3. След това започва работата на по-сложните и изключително мощни невронни мрежи, чрез които всички публикации получават някакво класиране по персонализиран начин.
 4. И накрая, Facebook подрежда публикациите спрямо типа на медията и източниците, така че винаги да се показват нови, свежи и интересни публикации, които потребителят да скролва отново и отново.

Например: Има 60% вероятност Стефка да гледа видеоклиповете за маркетинг на конкурентите ѝ, но пък е 95% по-вероятно да реагира със сърчице на новото кученце на майка си. Затова Facebook първо ще ѝ покаже кученцето на майка ѝ, а чак след това ще ѝ предложи видеата за маркетинг на нейните конкуренти. Т.е. всеки пост се показва спрямо класирането му и стойността, която алгоритъмът предвижда предварително.

И така, кои фактори влияят на това публикациите ни винаги да се показват в най-горната част на стената? Отговорът е, че зависи от това за чия стена говорим. Facebook казва, че използва хиляди сигнали за класиране. Всичко, от скоростта на интернет връзката на потребителя, до това дали той предпочита да се ангажира чрез харесване или коментиране оказва влияние и затова няма една формула, която да е валидна за всички потребители. И все пак, през годините Facebook постоянно споменава едни и същи четири сигнала за класиране като най-важни, когато става въпрос за това колко високо в новинарския канал се появяват публикациите.

4 сигнала за класиране, които да вземете предвид:

 • Взаимоотношения: С кой взаимодейства потребителя. Т.е., дали виждайки някаква публикация, тя е от човек, бизнес, източник на новини или публична личност, която потребителят често следи и се ангажира? (т.е. комуникира ли редовно с този човек/бизнес чрез съобщения, тагва ли го в постовете си, харесва ли постовете му, следва ли страницата, коментира ли и т.н.)
 • Тип съдържание: Какъв тип е съдържанието в публикацията и с кой тип медия потребителят взаимодейства най-много? (т.е. видео, снимка, линк, статия и т.н.)
 • Популярност: Как реагират хората, които вече са видели публикацията? (Особено вашите приятели). Споделят ли я, коментират ли, пренебрегват ли я?
 • Актуалност: Колко нова е публикацията? По-новите постове обикновено се показват по-високо.

А сега ще споделим с вас и малко съвети, които са свързани с алгоритъма и правилата на Facebook.

Как да създадете успешни публикации във Facebook?

 • Повишете ангажираността на публикацията си, като споделяте съдържанието си с приятелите си, а също и в групи във facebook, които са за същата тематика.
 • Създайте различни типове публикации, с които хората могат да взаимодействат по лесен, но интересен начин – лайв видео, видео, гиф и т.н.
 • Създавайте публикациите, които забелязвате, че потребителите предпочитат повече от други (например снимка, видео или актуализация на състоянието).
 • Създавайте публикации, които са точно навреме и имат отношение към нашумял проблем, новина или нещо друго, което се говори активно в последните дни.

За какво трябва да внимавате, преди да споделите публикация?

 • Уверете се, че публикацията ви не е Clickbait, Like-baiting и не включва спам връзки.
 • Не създавайте публикации с често разпространено съдържание или повтарящи се публикации.
 • Внимавайте с публикации, които често са скрити или докладвани (знак за ниско качество).
 • Винаги споделяйте информация, която в действителност е релевантна за бизнеса ви.
facebook algorithm 2
Как работи Facebook алгоритъмът през 2021 г. 23

Проследяването на всички сигнали и действия изискват Facebook да проследява поведението на своите потребители. Тук се появява дебатът за поверителност срещу персонализация. През 2021 г. Facebook продължава да полага усилия да бъде прозрачен с потребителите относно тяхната информация.  

Какво знае Facebook за вас и как използва бисквитките, за да персонализира съдържанието, което ви показва?

Уебсайтовете събират информация с помощта на cookies – така наречените бисквитки, които са поставени във вашия браузър. Така те проследяват поведението ви и записват страниците, които сте посетили, продуктите, които сте разгледали и всичко друго, което сте извършили. Заради тях и получавате фейсбук реклами, които са свързани с разгледаните от вас категории и артикули.

facebook algorithm 3
Как работи Facebook алгоритъмът през 2021 г. 24

В този вид проследяване обаче, има един недостатък – той проследява устройството, а не потребителя. Това означава, че ако използвате обществен компютър или дори просто превключвате устройства, след като сте изключени от работа, бисквитките наистина не могат да ви проследят. Що се отнася до facebook маркетинга, това често означава, че една компания получава данни, които предполагат, че повече хора разглеждат уебсайта ѝ, отколкото в действителност, тъй като бисквитките не отчитат дейността само на 1 потребител, а следи самото устройство.

Ето къде Facebook променя играта. Той използва това, което нарича таргетирано, базирано на хората – people-based targeting. Това означава, че начинът, по който Facebook ви проследява, се базира на вашия профил и кой сте, а не само на бисквитките от сайтовете и Facebook пиксела. Всички ваши данни в профила ви във Facebook, заедно с това как взаимодействате с другите хора и бизнеси, се проследяват и категоризират. Facebook успява дори да предвиди поведението ви и дали сте склонни да купите или не след 1 месец, след 2 месеца или още в момента, в който видите рекламата. Това се дължи на машинното обучение и на големия набор данни за вас и поведението ви за дълъг период от време. Именно заради тях, рекламата в социалните мрежи е успешна, персонална и често на много по-ниска цена, в сравнение с другите канали.

В заключение

Можете да постигате високо органично достигане ако спазвате всички правила, които споменахме по-горе и ако в действителност много хора взаимодействат с публикациите ви, веднага щом ги видят. Можете да постигнете по-големи резултати, ако към стратегията си добавите и платени реклами, особено ако сте онлайн магазин. Ретаргетирането и показването на персонализирани реклами с продуктов каталог, тотално промениха рекламирането във Facebook. На линия сме ако можем да сме ви полезни или имате някакви въпроси. До скоро от екипа на Digital Sales Expert!  

Вижте още чат ботове за Facebook Messenger.

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече!
blog post cover retargeting
Какво е ретаргетинг и как да го стартираме във Facebook

Искате да увеличите максимално възвръщаемостта си от рекламните ви кампании във Facebook? Ако е така, то неминуемо трябва да започнете да използвате ретаргетинг. Не се притеснявайте ако нямате идея как да го стартирате. В настоящата статия ще ви запознаем с ретаргетинга и начините, по които да го използвате по бърз и лесен начин, за да постигнете желаните резултати. Това е най-добрият вид реклама за онлайн магазини в социалните мрежи, тъй като генерира най-големи приходи. Преди да започнем работа и да упражним целия процес, стъпка по стъпка, нека видим какво ще разгледаме в тази статия:

 

 1. Какво е ретаргетинг и как работи
 2. Каква е разликата между ретаргетинг и ремаркетинг
 3. Как да стартираме ретаргетирането във Facebook Ads
 4. Стратегии за електронна търговия и генериране на потенциални клиенти
 5. Как да използваме продуктовия каталог в рекламите си с ретаргетинг
 6. Заключение

1. Какво е ретаргетинг и как работи

Ретаргетингът е процес на показване на реклами само на тези потребители, които вече са взаимодействали с вашия бранд по някакъв начин. Те може да са коментирали вашия пост във Facebook, да са харесали страницата ви, да са посетили сайта ви, да са извършили някакво действие като „Добавяне в количката“, без да купят, или да са направили поръчка. 

За да създадете реклами към ретаргетинг аудитория е нужно да имате Facebook пиксел, с който да проследявате активността на вашия сайт. Можете да използвате информацията, която събирате, за да сегментирате посетителите и да създавате реклами към тези аудитории, като така ще увеличите и разпознаваемостта на бранда ви. След като настроите пиксела и го добавите към сайта си, трябва да настроите събитията, които искате да проследявате и да използвате в рекламите си. 

От 2021 г. има много промени в настройките на рекламните акаунти, които са свързани с последния ъпдейт на iOS 14. Това налага да направите още няколко стъпки, а именно да верифицирате домейна си (можете да го направите от business manager -> safety -> verify domain) и след като вече имате работещ пиксел да създадете 8 събития, които да ползвате в рекламата си. Тези събития се отнасят специално за потребителите, които използват iOS устройства и не касаят Android. Те могат да бъдат настроени от Aggregated event measurement и така се гарантира, че рекламите ви ще се показват и ще бъдат ефективни и за потребителите на iPhone устройствата. 

2. Каква е разликата между ремаркетинг и ретаргетинг?

Каква е разликата между ремаркетинг и ретаргетинг?

Въпреки че и двете стратегии са предназначени да върнат клиенти, които вече познават бранда ви и са извършили определено действие, ремаркетингът обикновено използва имейл кампании, а не платени реклами. Ремаркетингът включва събиране на информация за посетителите на вашия сайт и изпращането на имейли до вече топлата аудитория, за да я убеди да се върне във вашия уебсайт и да завърши поръчката си. Ретаргетингът от друга страна се нарича насочването на платени реклами към потребители, които вече са взаимодействали с бизнеса ви по един или друг начин. 

Ремаркетингът и ретаргетинг се използват взаимозаменяемо, но има ключови разлики между тях. Те имат сходни цели, но се различават в стратегията и в това до кого можете да достигнете. Важно е да спечелите вниманието на потребителите още преди те да вземат решението да купят вашия продукт. Често най-конвертиращите потребители са тези, които са посещавали вашия сайт повече от веднъж или вече са общували по някакъв начин с вас и познават бранда ви. Ретаргетингът и ремаркетингът дават възможност за достигане точно до тях. И те са тези, които са по-склонни да купуват, в сравнение с посетителите, които за първи път попадат в онлайн магазина ви.

Много търговци и собственици на магазини за електронна търговия използват и двете стратегии за най-добри резултати, тъй като и двете включват човек, който е проявил интерес към вашия продукт, но все още не го е купил. Все пак ретаргетингът вкарва потребителите в конкретна фуния и проследява всяко едно действие. Чрез него можете да разберете къде се прекъсва процеса и да анализирате какво е нужно да подобрите, за да конвертирате и той е най-ефективният начин да накарате топлата аудитория да взаимодейства отново с бизнеса ви чрез реклами. 

3. Как да стартираме ретаргетирането във Facebook Ads

За да настроите реклама с ретаргетинг във Facebook Ads, ще имате нужда от две неща. Трябва да имате инсталиран и работещ Facebook пиксел на вашия сайт и трябва да изградите персонализирани аудитории за рекламните си кампании. Ако не знаете дали сте инсталирали своя Facebook Pixel или искате да проверите дали работи правилно, можете да използвате безплатното разширение за Chrome, наречено Facebook Pixel Helper, за да проверите дали вашият пиксел е активен и си върши работата.

След като пикселът е настроен и работи правилно, можете да започнете да изграждате аудиторията си. Ето какво е нужно, за да създадете персонализирана ретаргетинг аудитория:

 1. Намерете опцията за аудитории във вашия Facebook Ads Business Manager;
 2. Изберете опцията за създаване на персонализирана аудитория;
 3. Изберете вашия уеб сайт като източник за вашата персонализирана аудитория.
1

Има няколко начина за изграждане на персонализирани аудитории за вашите кампании за пренасочване. Най-често срещаният пример за начинаещи е да се изгради аудитория, която да включва всеки, който е посетил вашия уебсайт.

create custom audience 1

 

Ако искате да добавите още аудитории, добавете и хората, които са посетили конкретни страници на вашия сайт. Ето няколко примера за персонализирани аудитории, които можете да изградите въз основа на страниците, които хората са посетили на вашия сайт:

 • Ретаргетирайте хора, които са извършили покупка на вашия сайт:
posetiteli 30

 

 • Показвайте рекламите си на хора, които са посетили страница с вашия продукт, услуга или страници за плащане, но не са завършили поръчката си и са изоставили кошницата си:
izostaveni kolichki

 

 • Създайте реклама за тези, които са попълнили някаква форма на вашия сайт;  
 • Започнете да показвате реклами на хора, които четат вашия блог:
unnamed

С времето ще ставате все по-напреднали в изграждането на вашата аудитория и ще  можете да създадете и аудитория с потребители, които са извършили някакво действие в сайта ви.

За да започнете да използвате вече създадените аудитории, трябва да създадете нова кампания, да изберете целта ѝ (трафик, конверсии, lead generation и т.н.) и да изберете новата custom аудитория, която сте създали. Правило, което препоръчваме при използването на такива реклами е, бюджетът винаги да се разпределя по следния начин – 70% от рекламния бюджет да отива в реклами със студена аудитория, за придобиване на нови клиенти, а останалите 30% да се използват за ретаргетинг кампаниите. Разбира се, всеки бизнес има различни фунии и специфики, които имат значение, но можете да тествате като стартирате с тази стратегия и впоследствие пробвате и други алтернативи. 

4. Стратегии за електронна търговия и генериране на потенциални клиенти

Наш основен фокус са онлайн магазините и затова решихме да споделим с вас базовите стратегии, които можете да прилагате ако имате електронен магазин и искате да генерирате потенциални клиенти. 

Ретаргетинг стратегия за онлайн магазини

Най-печелившата аудитория за електронната търговия почти винаги са техните настоящи клиенти. Това са тези клиенти, които вече познават бранда ви и ви имат достатъчно доверие, за да направят покупка. Това ги прави и много по-склонни да купуват отново от вас в бъдеще.  Един от начините да затвърдите максимално връзката си с тази аудитория е да използвате стратегия, която ние наричаме The Upseller.

Ето как работи The Upseller. Създайте custom аудитория с хора, които са закупили от вас. Ето как можете да идентифицирате тези хора:

 1. Като качите вашия списък с клиенти във Facebook;
  2. Като ползвате пиксела за проследяване на събитието „завършена поръчка“ на вашия сайт, използвайки стандартните FB събития;
  3. Или като използвате линка с Thank-you page страницата ви, която се показва само след успешно финализиране на поръчка. 

След това, създайте реклама, която е насочена само към тази аудитория, генерирайки някаква уникална оферта и послание. Ретаргетингът към вашите най-нови клиенти може да звучи неинтуитивно, но все пак, в нашият опит сме видели, че имаме големи резултати при потребители, които скоро са конвертирали.  

Тази стратегия може да се използва и чрез създаване на Lookalike аудитория с потребители, които имат сходни интереси до тези, които вече са конвертирали.  Рекламите, които можете да ползвате са за трафик, конверсии, каталожни реклами, (които ще обсъдим малко по-късно).

Ретаргетинг стратегия за събиране на lead-ове

Тази стратегия обхваща хората, които са посетили сайта ви, но все още са много далеч във фунията от завършване на поръчка. Можем да им помогнем и да скъсим пътя им. За целта трябва да създадете ценно и много полезно съдържание, което да използвате като lead магнит в рекламите си. Те трябва да са насочени към вашата custom аудитория с посетители на сайта. 

В идеалния случай това съдържание ще е много релевантно и атрактивно за конкретна аудитория. Идеята на тази стратегия не е да получим конверсии мигновено, въпреки че може и това да се случи. Целта ѝ по-скоро е да споделите пред аудиторията си, че какъвто и проблем да има, вие имате точното решение. Ако успешно доказвате, че знаете как да се справите с дадения казус, то вие започвате да градите доверие и по-силна връзка. А това неминуемо води до затопляне на аудиторията и скъсяване на цялата фуния. 

Как да използваме продуктовия каталог в рекламите си с ретаргетинг
Как да използваме продуктовия каталог във Facebook

За да показваме реклами, които са напълно релевантни за даден потребител, може да използваме динамичните реклами, в които добавяме нашия продуктов каталог. Този тип реклами се показват на точния потребител, защото те използват следните данни за потребителя:

 • Местоположение 
 • История на посетените сайтове
 • История на всички завършени поръчки в различни онлайн магазини

По този начин можете да инвестирате по-малко ресурси в реклама, но да видите по-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) под формата на конверсии, честота на кликване (CTR) или импресии.

Предимствата на динамичните продуктови реклами във Facebook
 • Ефективност – Динамичните реклами позволяват да намалите сумата, която инвестирате в реклама, като същевременно увеличавате възвръщаемостта на инвестициите си, тъй като получавате повече трафик, благодарение на подходящото, персонализирано съдържание.
 • Аудитория – Динамичните реклами ви помагат ефективно да общувате и да се свързвате с аудиторията си по начин, който е по-„реален“ за нея. Не само ще можете да увеличите конверсиите, но и ще можете да повишите осведомеността за бранда ви, което е от решаващо значение при опит за по-дългосрочно присъствие на пазара.
 • Уместност – След като настроите кампанията си, алгоритъмът прави всички необходими операции, като създава стотици или дори хиляди уникални реклами, които след това се насочват според релевантността.  
 • Автоматизация – Можете да качите вашия продуктов каталог и да позволите на Facebook автоматично да генерира специфични за продукта реклами. Facebook също ще извършва оптимизации и автоматично ще променя или модифицира лошо конвертиращи се реклами.
 • Специфичност – Понастоящем Facebook позволява на рекламодателите да бъдат много конкретни по отношение на целевата си аудитория за конкретна реклама. Това означава, че не е нужно да разчитате само на автоматично генерираните реклами на Facebook, но наистина да фокусирате кампанията си върху определен сегмент, когато е необходимо.  

5. Как да настроите динамични реклами за продукти

Стъпка 1: Добавете вашия продуктов каталог към Facebook. За целта трябва да кликнете върху „продуктов каталог“ и след това „добавете нов продуктов каталог“. Facebook работи в тясно сътрудничество с Shopify, WooCommerce и други партньори. Ако случайно имате магазин с някоя от тези платформи, ще можете да интегрирате каталога си още по-лесно и изцяло автоматично. Ако не е така, ще е нужно да качите фийд с продуктите си, но можете да намерите детайлна информация за този процес в бизнес мениджъра си. 

Стъпка 2: След като вече имате настроен каталог и работещ пиксел, е добре да настроите шаблон за вашата динамична реклама. Влезте в бизнес мениджъра си и създайте нова кампания с цел „Продажби с Каталог“. Настройте бюджета, графика и custom аудиторията си (това се основава на информация, получена от пиксела, който сте инсталирали в предишната стъпка).

Изберете опция за показване: реклами за един или няколко продукта. След това вземете решение за разположението на рекламата.

Последни стъпки

Ето и последните стъпки, които трябва да предприемете, за да стартирате рекламата си:

 • Добавете добре написано рекламно копи в полето „текст“.
  • Променете заглавието и описанието на рекламата си. Добавете и текст и бутон с подканваща фраза (CTA) към рекламата си.
  • По желание – Можете да добавите „deep link“, която ви позволява да имате по-голям контрол върху това къде е отведен дадения потребител, след като кликне върху ваш продукт.
  • Потвърдете промените си и публикувайте първата си динамична реклама с продуктов каталог.

6. В заключение

Ретаргетингът е изключително ефективна стратегия за собствениците на онлайн магазини и трябва задължително да бъде част от стратегията ви в социалните мрежи. Надяваме се, че статията ще ви помогне да стартирате първата си динамична ретаргетинг реклама с продуктов каталог. На разположение сме за вашите въпроси, като можете да ги зададете директно чрез лично съобщение във Facebook страницата ни или по имейл. А ако нямате време сами да управлявате рекламите си или искате да подобрите възвръщаемостта си, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим как бихме могли да сме ви полезни. До скоро от екипа на Digital Expert 😊 

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече
prakticheski syveti google ads 1cover
5 практически съветa за създаване на реклами в Google ads

 

Днес ви представяме практически съвети за начинаещи в Google ads. Те могат да бъдат полезни както на собственците на малки бизнеси, които сами управляват рекламните си акаунти, така и на хора, които тепърва искат да развият знанията си в тази платформа

1. Как да стартирате search кампании в Google

В днешната статия събрахме практически съвети за създаването и управлението на Search реклами в Google Ads, тъй като знаем, че процесът изглежда плашещ, когато трябва да преминете през него за първи път. Тъй като ежедневно управляваме рекламите на нашите клиенти, успяхме да извлечем основните стъпки, през които да преминете, за да постигнете едно стабилно начало. Настоящите съвети могат да са от полза на всички собственици на малък бизнес, които сами управляват маркетинг дейностите си, както и на маркетинг специалисти, които до момента не са използвали платформата на Google за реклама. Ще ви споделим как да настроите рекламния си акаунт, каква може да е структурата и настройката на кампаниите, какви са опциите за плащане и още много полезни трикове. Ще вземем предвид и различните начини за търсене на ключови думи, които да са напълно подходящи за бизнеса ви. Да започваме!

A. Какви е важно да обмислите преди да започнете настройката на нова Search кампания?

Преди да стартирате първата си Search кампания, обърнете внимание на следните 3 елемента и обмислете дали сте добре подготвени. Пропуск в тях би могъл да окаже негативно влияние върху кампанията ви и да доведе до по-високи разходи за по-неефективни реклами. 

  • Дали вашият уебсайт е създаден така, че лесно да води потребителите до крайната ви цел – поръчка, запитване, записване за нюзлетър, обаждане и т.н.;
  • Имате ли дефинирани цели за вашата PPC реклама – какво целите и в какви срокове, имате ли стратегия, с която да подпомогнете кампанията си и в други канали?;
 • Какъв бюджет сте заделили и планирали ли сте време за тестване – Отделете дневен бюджет, който можете да инвестирате и поне 30 дни, в които да тествате различните ключови думи, послания и стратегии за наддаване преди да скалирате бюджета си. Така ще сте сигурни, че рекламите, които скалирате, реално конвертират. 
Основи на настройката на акаунта

За да започнете да рекламирате в Google Ads, трябва да си създадете акаунт в Google. Отидете на ads.google.com и влезте. След като влезете, ще видите въпроса „Каква е основната Ви рекламна цел?“. Вместо да избирате конкретна цел, изберете „Превключване към експертен режим“ отдолу. Така платформата няма да наложи каквито и да е ограничения и ще имате достъп до всичките ѝ функционалности. 

1 1

След това можете да създадете първата си кампания. Със сигурност можете да създадете кампания, но нека засега да пропуснем тази стъпка, за да се запознаем детайлно с интерфейса.

2 1

След това ще трябва да потвърдите информацията за бизнеса си. Важно е тази информация да е вярна, защото не можете да я промените в бъдеще. Обърнете внимание на часовата зона и валутата, те не могат да бъдат променяни впоследствие. 

3 1

От този момент можете да изследвате новия си акаунт! Преди да създадете първата си кампания, ще е необходимо да преминете през няколко настройки, за да не се налага да се връщате към този процес след това. Първите две, през които трябва да се премине са избора на ключови думи, последвани от създаването на структура на акаунта.

B. Създаване на първоначален списък с ключови думи за Search реклама
Търсенето на подходящи ключови думи е в основата на всяка успешна Search кампания.

Информация за начинаещи: Ключовите думи са думите или фразите, които вашите клиенти биха използвали, когато търсят вашия продукт или услуга в търсачката на Google. Когато клиент въведе ключова дума или фраза, за която наддавате, ще му бъде показана реклама.

Когато започвате да изграждате портфолиото си с ключови думи можете да направите следните действия:
 • Да проверите какви думи сте използвали във вашия уебсайт – Уебсайтът ви обикновено е пълен с основните думи и изрази, които описват вашия бизнес. Обстойният му преглед  ще ви даде отправна точка и ще можете да идентифицирате основните теми, които са подходящи за рекламните ви кампании. Също така можете да използвате различните категории или секции от вашето меню, за да си помогнете в създаването на структурата на вашите кампании. Малко по-късно ще разберете какво имаме предвид. 
 • Инструменти за откриване на ключови думи – Има определени инструменти, които могат да ви помогнат в създаването на план и откриването на всички подходящи думи и фрази за вашите продукти. Използвайте ги, за да разширите списъка си, който вече сте създали от вашия сайт. Повечето инструменти също ще ви дадат представа за обема на търсене и конкуренцията. С тях ще идентифицирате и близки варианти на ключовите думи, както и синоними, които също можете да включите. Ето и кои са те: 
 1. Google’s AdWords Keyword Planner със сигурност това е най-често използваният инструмент. Напълно безплатен и наличен в AdWords акаунта ви, той дава огромна информация за ключовите думи. Можете да го достъпите от меню Tools -> Planning -> Keyword Planner
 2. Bing’s Keyword Research ToolТова е алтернативата на търсачката Bing. Понякога може да почерпите добри идеи от нея, възползвайте се на този линк
 3. Google Suggestion в самия Search – точно така, напишете някаква дума или фраза в търсачката и изчакайте преди да кликнете върху бутона за търсене. Под самото поле се показват предложения за подобни думи или фрази, които завършват думата. И понякога има адски добри резултати. След като потърсите някаква дума, отидете в края на страницата с резултатите и вижте какви предложения ви дава търсачката.
 4. Google Trends – Това е инструмент, който показва кои са най-търсените думи и фрази и към какво съдържание има значително по-голям интерес. Върши добра работа за проучването ви и дава идеи. Достъпете го от тук.
 5. Serpstat и SEMrush – това са изключителни инструменти за откриване на подходящи ключови думи и създаване на реклами, въпреки че основната им мисия е да се използват за създаване и подобряване на SEO оптимизацията на сайтовете. Недостатък е фактът, че не са безплатни, но със сигурност препоръчваме да включите поне единият от тях в бюджетирането си в бъдещ план, защото ще ви е от голяма полза.
 6. Word Hippo – това е речник, който ви помага да откривате синоними, антоними, рими, дори и цели изречения. Напълно безплатен и с огромен набор от думи. Недостатък е, че е на английски и понякога може да не е възможно да преведете синонима, който сте открили на български, но въпреки това е идеален за създаване на реклами на английски език.  

Всеки от тези инструменти може да ви даде много потенциални ключови думи, но припомняме, че целта е да се насочите към правилните ключови думи, спрямо бюджета ви. Ако разполагате с ограничен бюджет, изберете 5-6 ключови думи и 3-4 фрази, вижте кои са успешни и кои не носят резултат и повторете упражнението многократно, докато не откриете най-добрите комбинации. 

Винаги при избор на дадена дума или фраза имайте предвид следното:

 1. Тази ключова дума има ли достатъчен обем на търсене, показва ли се достатъчен брой пъти?
 2. Колко подходяща е за моя бизнес? Дали хората всъщност използват тази ключова дума, за да намерят моя продукт, оферта и услуга, или това е просто дума, която аз свързвам с бизнеса си, но не и моите потребители?
 3. Уместна ли е тази ключова дума или по някакъв начин има негативно звучене за моята аудитория и по-скоро не би донесла резултат?

Ако не можете да отговорите на всички тези въпроси с „да“, помислете преди да добавите тази ключова дума към списъка си. Ако не сте напълно убедени, че е релевантна, можете да я заделите в отделен списък, който да ползвате в последствие. 

 • Мислете като вашия клиент – Направете крачка назад и се поставете на мястото на клиента. Какво би направил някой, който търси вашия продукт или услуга в търсачките. Често пъти ще намерите хора, които търсят проблем, за който имате решение.
 • Не забравяйте бранд думите – Изглежда очевидно, но все пак нека наблегнем на важността на бранд думите. При търсене на името на бизнеса ви, искате да се покажете най-отгоре, а не някой конкурент да ви открадне първите няколко позиции, нали? Е, тогава със сигурност добавете няколко бранд думи и фрази, които ще ви защитят от конкуренцията.   
 • Използвайте бранд думи на конкурентите си, но не в самата реклама, а в ключовите ви думи – Нямате никакво право да ползвате името на конкурента ви в текста на вашата реклама, но пък е позволено да го ползвате като ключова думи при търсене. Така можете да се покажете преди него в резултатите и буквално да му „отмъкнете“ клиентите под носа. 

Изследването на ключови думи е непрекъснат процес, но не забравяйте, че най-голямо значение за избора им има бюджета. Ако имате малък бюджет не можете да захраните голям брой думи, затова избирайте само тези, които са най-подходящи. Съветваме ви да ползвате точни съвпадения, за да ограничите показванията си и да се покажете на точните потребители. 

2. Как да структурирате кампанията си и най-добри практики

Когато създавате кампаниите си, трябва да ги сегментирате, така че да създадете строго тематични рекламни групи и съответните ключови думи за тях. Обмислете следните начини за сегментиране на кампаниите си, въз основа на:

 • продуктите и услугите, които предлагате;
 • стратегията за наддаване;
 • бранд думите, спрямо общите ключови думи и фрази;
 • сезонността на вашата услуга или продукт/и;

Най-важното нещо, което трябва да следвате, когато създавате вашата рекламна структура, е да се уверите, че рекламните групи, които създавате са подходящи за съответната кампания. Провеждането на кампания за дамски чанти и свързване на рекламни групи, фокусирани върху обувки или гланц за устни, ще затрудни проследяването на ефективността от рекламите за дамски чанти и ще създаде хаос в акаунта ви. 

skag google ads

Практически съвет: Използвайте SKAG структура, при която всяка ключова дума или фраза има своята отделна рекламна група в дадена кампания. Например в кампания „Общи думи“ можете да имате 20-30 рекламни групи, всяка със самостоятелна реклама за конкретна ключова дума. Създаването на такива реклами е времеемко, но доказано ефективно, заради показването на послание, което е 100% релевантно на ключовата дума. 

Опознаване на аудиторията преди създаване на текстовете за реклама  

Преди да се потопите с главата надолу в писането на гугъл реклами, направете крачка назад и помислете за аудиторията, към която искате да се обърнете. Има много аспекти, които могат да ви помогнат при написването на рекламния текст.

 • Проучете какво правят конкурентите: Вземете предвид сайтовете и посланията на вашите конкуренти и се запитайте дали не можете да взаимствате нещо от тях. Използвайте това проучване за опознаване на пазара и потребителското поведение, но никога не копирайте дословно чуждите реклами. 
 • Продукти/услуги: Съобразете начина на изказ в рекламите си с вашия продукт или услуга  
 • Цел: Очертайте действието, което искате вашата аудитория да предприеме на целевата страница и добавете нужния призив за действие и в рекламата ви. Пример: Купете сега, регистрирайте се днес, научете повече.
Брой символи в текстовите реклами

Имате 300 потенциално видими символа (3 заглавия, 2 описания и URL път), за да насърчите потребителя да кликне върху вашата реклама.

Брой символи и ограничения: 

 • Заглавие 1: 30 символа
 • Заглавие 2: 30 символа
 • Заглавие 3: 30 символа
 • Описание 1: 90 символа
 • Описание 2: 90 символа
 • Path 1: 15 символа
 • Path 2: 15 символа

Pizza ad

Информация за начинаещи: Можете да използвате Excel и функцията LEN, за да броите символите във всяка колона и така бързо да съставяте копия на рекламите си.

Най-новият формат за текстови реклами в Google се нарича Адаптивни реклами в мрежата за търсене. Желателно е да съставите кампания и с такива адаптивни реклами. При тях залагате няколко заглавия и описания и Google автоматично създава множество варианти на рекламите ви.  

Разширения на рекламите

Възползвайте се от  функцията за добавяне на extension-и, така наречените разширения. Те увеличават полето, в което се показва рекламата ви и по-този начин тя става в пъти по-видима. Пълният списък с наличните разширения може да бъде намерен на сайта за поддръжка на Google Ads. Нашите най-често избирани са:

 • Sitelink – Свързвайте клиентите директно към страници във вашия уебсайт;
 • Допълнително описание – Текстови връзки, с които можете да добавите още предимства към продукта ви или стойностни предложения;
 • Местоположение – С него ще насърчите потребителите да посетят локалния ви бизнес;
 • Обаждане – Позволява директно набиране на телефонен номер от рекламата ви, налично е само за мобилни устройства;
 • Цена, намаление или промокод – Показва настоящата промоция на дадени продукти или услуги и провокира вниманието.

 Prakticheski-Syveti-Google-Ads-3

3. Създаване и настройки на кампанията

След като вече имате създаден списък с ключови думи е време да се върнем към настройките на самите кампании. Влезте отново в профила си в ads.google.com и създайте нова кампания. След кликване ще стигнете до страница, която ви подканва да изберете целта си. Изберете създаване на кампания без насоки на целта. Обикновено това поле се появява под всички останали алтернативи с по-малък шрифт. Така ще имате всички функционалности и няма да сте ограничени от интерфейса.

Изберете типа на кампанията – Мрежата на Google ви позволява да избирате от различни типове кампании:
 • Кампания в мрежата за търсене и дисплейната мрежа
 • Кампания само в мрежата за търсене
 • Кампания само в дисплейната мрежа
 • Кампания за онлайн пазаруване
 • Кампания за видеа 
 • Кампания за мобилни приложения

Препоръчваме ви да стартирате рекламите си единствено в мрежата за търсене, като ръчно премахнете отметката от „Реклами и в дисплейната мрежа“. Не е желателно да смесвате типовете на кампаниите и бихте постигнали много по-добри резултати ако имате отделни кампании за търсене и за дисплей.  

В коя мрежа да се показват рекламите – Google предлага три настройки, от които можете да изберете:

 • Google Search Network
 • Google Search Network, включително и партньорите за търсене
 • Дисплейна мрежа на Google

Най-често срещаната настройка за фаза на тестване би била „Само мрежа за търсене“. В зависимост от бюджета и желаните импресии може да искате да включите партньори в мрежата за търсене. Ние препоръчваме да заложите мрежата на търсене + партньорите за търсене за 7 дни и да видите дали партньорите за търсене ви дават резултати. Ако сметнете, че не постигате нужните резултати, можете да ги изключите след тази първа седмица. 

Избор на устройства – По подразбиране е настроено кампаниите да се показват на всички устройства в мрежата, но все пак можете да заложите показването на рекламите ви само на мобилно или само на десктоп устройство.

Местоположения/Езици – Тази настройка ще ви позволи да изберете географския регион, в който искате да се показват рекламите Ви. Ако сте локален бизнес, можете да изберете насочване по град, регион или дори конкретен квартал в радиус от няколко километра. Под настройката за местоположение можете да изберете най-подходящия език за вашата аудитория, като ние препоръчваме да оставите всички езици, тъй като потребителят може да използва браузърът си на гръцки, но да живее в България или пък да е временно тук и да има нужда от услугите ви. Така си гарантирате, че ще достигнете наистина до всички потребители. По-стандартна настройка би била оставяне единствено на български и английски език. 

Стратегия за офериране и бюджетиране – Това е една от най-важните настройки и е сигурно, че колкото повече кампании управлявате, толкова по-добре ще можете да преценяте коя стратегия за офериране е най-подходяща за вашия бизнес модел и за постигането на целите ви. Важно е да обмислите разпределението на дневния си бюджет. Ако сте задали твърде голям дневен бюджет, можете много бързо да изхарчите целия си месечен бюджет. За да започнете, задайте реалистични суми за всяка кампания и след това ги променете въз основа на реалните разходи, които генерирате в хода на кампанията.

Google Ads предлага чудесни обяснения за това как автоматизираните стратегии за офериране могат да помогнат за ефективността на техния сайт за поддръжка. Като цяло препоръчваме да стартирате първоначално с ръчна оферта – manual cpc и да зададете конкретна цена на кликване, която бихте могли да си позволите за всяка кампания. След като вашите кампании са били активни 1-2 месеца, можете да започнете да тествате и другите видове стратегии за офериране.  

Финализиране на вашия нов акаунт в Google Ads

Когато изберете функцията за създаване на нова кампания, Google ви превежда през четири стъпки, за да настроите акаунта си. Тъй като сте направили проучването си и всичките ви настройки са готови, тези стъпки ще са по-бързи и лесни.

 • Първа стъпка: Създаване и настройки на кампанията; 
 • Втора стъпка: Създаване на рекламна група и ключови думи (използвайте проучването си с ключови думи и генерирайте рекламни групи за всяка отделна дума);
 • Трета стъпка: Създайте първата си реклама (всяка реклама трябва да отговаря само на една конкретна дума от вашия списък с ключови думи);
 • Четвърта стъпка: Завършване и запазване.

На този етап ще бъдете подканени да добавите данните си за плащане като последна стъпка, преди рекламите ви да стартират. Ако не получите това известие автоматично, отидете в настройките (зъбното колело в горната дясна част на интерфейса на Google Ads) и изберете таксуване и плащания. Методът на плащане по подразбиране е автоматично плащане. То се осъществява чрез таксуване от вашата кредитна карта, след като имате разходи за реклама в рамките на 30 дни, или в първия момент, в който достигнете лимита на акаунта си. Можете и да настроите ръчно плащане, ако не искате Google директно да дърпа пари от картата ви. Тогава трябва да се свържете със support екипа на Google и да ги помолите да променят типа на плащане на ръчен, а те ще ви съдействат, след като ви идентифицират.  

4. Какво да правим след като сме готови с първоначалните настройки?

Разширени настройки

След като сте настроили акаунта и кампаниите си, имате опция за промяна на разширените настройки на кампанията. На този етап можете да коригирате опцията си за показване на реклами. Първоначално ви съветваме да заложите рекламите си да се въртят равномерно – Do not optimize: Rotate ads indefinitely. Този метод позволява по-голям контрол върху тестовите в кампании и ви позволява да съберете нужните данни, преди алгоритъмът и машинното обучение да поемат контрол.

5

5. За финал, но от огромно значение

Помислете за проследяването

Проследяването на реализациите чрез Google Ads е безплатно и ви позволява да използвате много от „интелигентните“ функции, които сега са на разположение, като интелигентно офериране и оптимизиране към реализации. Така можете да проследявате разнообразие от различни показатели, включително:

 • Действия на уебсайта като поръчки, записване за бюлетин, добавяне в количка и т.н.;
 • Телефонни обаждания;
 • Инсталиране на приложения и действия в тях;
 • Импортиране от показател за офлайн конверсия.

Задължително преди да стартирате рекламите си създайте реализациите, които искате да постигате. Без тази настройка няма никакъв смисъл да стартирате каквато и да е реклама. Можете да го направите от Tools –> Measurement -> Conversions. Там можете да изберете реализацията, а за да я активирате е нужно да инсталирате маркера за проследяването ѝ в Head частта от кода на уебсайта си. Можете да използвате и Google Tag Manager, в случай че той вече е инсталиран на сайта ви. Така със сигурност няма да имате нужда от програмист и по-бързо ще успеете да свържете голям брой различни реализации към сайта си. За пълни указания как да изпълните тези стъпки, можете да посетите сайта за поддръжка на Google Ads.

Друга препоръчителна опция за проследяване в Google Ads е да свържете рекламния си акаунт с акаунта ви в Google Analytics. Подробно описание на стъпките можете да откриете отново в сайта за помощ на Google Analytics.

Приветствайте вашия първоначален успех

Горните практически съвети са основите за стартирането на вашите реклами в Google Ads. Надяваме се да са ви полезни и да можете да използвате статията като наръчник, който ви води през процеса стъпка по стъпка. Освен настройването на кампании, не забравяйте да обърнете внимание на статистически данни, за да оптимизирате ефективно разходите си в последствие. На разположение сме за вашите въпроси, а ако не искате сами да поддържате рекламите си в Google Ads, не се колебайте да се свържете с екипа на дигитална агенция Digital expert. Ще ви съдействаме и с удоволствие ще се погрижим за растежа на приходите ви! 

Вижте още:

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече
blog post 3 cover
Facebook реклама: 8 трика страхотна реклама

 

Вижте кои са нашите практчески съвети, с които да създатете страхотна Facebook реклама, която да оптимизира разходите и възвръщаемостта ви

Страхотната реклама във Facebook се постига с експерименти и следене на голям обем от резултати. Тъй като наблюдаваме кампании на ежедневна база, днес събрахме триковете, с които постигаме успех и ще ги споделим с вас. Разбира се, с времето рекламите работят все по-добре, благодарение на постоянната актуализация на платформата, но тестването на различни стратегии и прилагането на вече доказали се техники, ще ви улесни в създаването на реклами, които водят до повече продажби. Съветите, които събрахме ще са полезни, както за начинаещите, така и за тези, които създават реклами за онлайн магазини от години. Отделете по-малко от 10 минути от времето си и приложете тези идеи в кампаниите си още сега.

Как работи алгоритъмът на Facebook?

През 2016 г. беше лесно да се създаде органично достигане до потребителите, без да е нужен какъвто и да е рекламен бюджет, но за съжаление тези времена отдавна отминаха. През последните няколко години имаше много актуализации, като най-важната от тях е начинът, по който публикациите се появяват на стената на потребителите. От 2018 г. вече се показват все по-малко постове от бизнес страниците на фирмите.

В настоящия момент, алгоритъмът показва с приоритет публикациите на семейството на даден потребител, неговите приятели и групите, в които членува. Това се случи, за да могат хората да останат свързани с близките си, тъй като именно това е причината те да прекарват повече време в платформата. Що се отнася до бизнес постовете, проучване от 2018 г. разкрива, че органичните публикации достигат само около 6,4% от общите последователи на страницата, а през 2021г. са едва около 2-3%. С тази промяна шансовете да популяризирате страницата си органично е почти под нулата. За да достигнете до правилните потенциални клиенти във Facebook, вече е от съществено значение дали имате някакъв рекламен бюджет за кампании. Нека да ви представим няколко трика, с които ще направите рекламите си по-ангажиращи, а по този начин ще оптимизирате разходите си. Да започваме!

8 трика, с които да създадете страхотна Facebook реклама

 1. Преди всичко разберете кои са потенциалните ви клиенти

Преди да прилагате каквито и да е техники за създаване на съдържание и бюджетиране, разберете кои са хората, които са най-склонни да станат ваши клиенти и да са доволни, че закупуват именно от вашия онлайн магазин. Би било безсмислено да изразходвате бюджет, ако не прецените коя е таргет групата ви. За разлика от Google, във Facebook хората не търсят активно неща, които да купуват, така че не можете да ги насочите с конкретни ключови думи. Във Facebook обаче можете да използвате усъвършенствани опции за дефиниране на вашата аудитория, а с това имате и голям контрол над това кой вижда рекламите ви.  

Facebook има три инструмента за избор на аудитория, с които да постигнете интелигентно насочване на вашите реклами:
 • А. Основни аудитории;
 • Б. Custom аудитории, създадени от данни с потребителите, които имат интерес към сайта ви;
 • В. Подобни аудитории.

Нека да видим как тези аудитории могат да ви помогнат.

А. Основни аудитории: използвайте тази опция за привличане на нови клиенти

Основните аудитории са чудесни за достигане до потенциални клиенти, които все още не знаят, че съществувате. Тази опция за насочване ви позволява да дефинирате аудитории въз основа на предпочитаните от вас:

 • Местоположение (градове, общности, държави);
 • Демографски данни (възраст, пол, образование, длъжност и др.);
 • Интереси (всичко, което можете да си представите);
 • Поведение (предишни покупки и използване на устройство);
 • Връзки (хора, които са се ангажирали с вашата страница във Facebook).
Б. Custom (персонализирани) аудитории: подходящи за ангажиране на вече заинтересованите ви потребители (ремаркетинг)

Използвайки custom аудитории, можете да установите по-силна връзка с хората, които вече са посетили уебсайта ви или са проявили интерес към вашия онлайн бизнес по някакъв друг начин.

Ето три основни групи от такива хора:

 • Списъци с контакти (клиенти и контакти, качени от вашата CRM система или имейл списъци);  
 • Посетители на сайта (потребители, които са посетили уебсайта Ви и са предприели конкретни действия там (с помощта на събиране на данни от Facebook пиксела);
 • Потребители във вашето мобилно приложение (потребителите, които са извършили някакви действия във вашето приложение).
В. Подобни аудитории: платформата открива хора, които имат поведение, което е сходно на вашите клиенти

Подобните аудитории са любими на много рекламни специалисти, защото те могат да ви помогнат да достигнете до хора, които вероятно ще се интересуват от вашите предложения. Просто трябва да създадете аудитория от съществуващите (потенциални) клиенти и Facebook ще се погрижи да показвате рекламите си на всички хора, които имат сходни интереси. Тук уловката е, че звучи много просто, но сходството между потребителите се измерва в проценти от 1% до 10%. Процесът на оптимизация на тези аудитории е малко по-сложен, но пък си струва да ги тествате.

facebook ads

 1. Изберете правилния тип Facebook реклама

Тъй като рекламите имат множество формати във Facebook, събрахме най-успешните, които са удачни за полагане на стабилни основи във вашите кампании.

Реклами с изображения
Изображенията са перфектен избор за представяне на вашите продукти на потенциалните ви клиенти. Те се създават сравнително бързо, като всичко, от което се нуждаете, е закачливо съобщение, което привлича вниманието и качествена визуализация. Тук най-голяма трудност се оказват размерите на отделните банери. Facebook има тенденция да променя съществуващите и да добавя нови формати доста често, така че се уверете, че сте наясно с най-новите спецификации и техническите изисквания, преди да създадете изображенията за вашите рекламни кампании.

Съвети за по-добри реклами с изображения:

 • Бързо и лесно разбиране на основното послание – Не използвайте снимка с твърде много разсейващи елементи – ако искате да покажете даден продукт, подчертайте една-единствена негова полза.
 • Използвайте интересни оформления – Например, снимайте група продукти отгоре. Експериментирайте с перспективата, като тествате по-голям или по-малък ъгъл.  
 • Винаги създавайте една основна точка, върху която да падне фокусът – Поставете обекта, който е най-важен, на преден план.
 • Персонализирайте слоганите и текстовете за всяка различна аудитория – вземете предвид демографските данни, информираността на потребителя за вашия продукти и къде се намира в маркетинговата фуния.
 • Бъдете човеци – говорете на разбираем език.
 • Ползи – Намерете творчески начин да покажете как вашите продукти или услуги ще помогнат на вашите потенциални клиенти да постигнат целите си.
 • Отведете ги в страхотен уебсайт – Ако вече имате успешна реклама, то се убедете, че тя води клиентите ви до отлично изработен уебсайт или целева страница. Уверете се, че отговаря на очакванията, които сте задали в рекламата си. Помислете за UX, копирайтинг, показване на продукти, мобилна версия. В противен случай ще имате много трафик, който не конвертира и в резултат на това няма да имате продажби.

Видео реклами

Видео рекламите са правилният избор, ако искате да покажете продуктите си в действие – създаването на демо видео обикновено дава доста добри резултати. То се показва на стената на потребителите и в техните сторита, или може да бъде вградено във видеоклипове във Facebook, които са достатъчно дълги.

Реклами с видео анкети

Рекламите с видео анкети са едно от най-новите допълнения към платената реклама във Facebook и вече показват обещаващи резултати за повишаване на осведомеността на марката. Те са страхотни, защото насърчават игривостта на потребителите и създават по-близка връзка с потенциалните ви клиенти. Ангажираността определено ще доведе и до по-добри резултати в продажбите ви!

Реклами с карусел

Каруселните реклами обикновено са едни от най-добре представящите се – особено ако искате да покажете различни предимства на един и същ продукт или да покажете много различни продукти, които са в конкретна категория. Всяка реклама с карусел може да покаже до 10 изображения или видео клипове с линковете, които съответстват на продуктите.  

Динамични реклами

Не можем да скрием, че динамичните реклами са ни абсолютен фаворит, когато говорим за онлайн магазини. Те автоматично показват конкретни продукти пред потребителите, които са проявили интерес към тях. За да ги създадете ще е нужно да имате акаунт в Business Manager и да инсталирате Facebook пиксел на вашия онлайн магазин. След като приключите, трябва да качите своя продуктов каталог и да настроите кампанията си – всичко останало зависи от автоматизацията на Facebook (актуални цени, наличност). За някой от платформите за електронна търговия като Shopify и Magento дори няма да е нужно да качвате продуктовия си каталог, тъй като той ще бъде автоматично генериран!

8 трика, с които да създадете страхотна Facebook реклама

 1. Тествайте различни послания

Много рекламодатели използват твърде строг и дистанциран език, когато създават  рекламите си, но вие може да се опитате да се отличите и да бъдете по-смели. Тъй като  Facebook е непринудена платформа, в която потребителите по-скоро се разтоварват, ведрото, забавно и дори хумористично копи би имало огромен успех.

Ако например вашата целева група е на 20 или 30 години, помислете добре какви думи използва и как пише, когато изпраща текстови съобщения на приятелите си. Опитайте се да съответствате на този стил. Този експеримент е забавен и понякога е основна причина за успех. Разбира се, ако знаете, че брандът ви е премиум и не можете да допуснете нещо подобно, не го правете. Тогава заложете на нещо семпло, изчистено и лесно разбираемо.

 1. Дължината на текста се определя от стойността на продукта

Има едно правило, което е абсолютно валидно за всички видове продукти – ако продавате нещо много скъпо, потребителят ще иска да прочете повече и да проучи повече канали, за да направи решение за покупка. Преценете дали да имате дълго описание в самата реклама или да кажете само 2-3 изречения, но пък рекламата да води към линк с повече детайли, мнения от доволни клиенти и допълнителни спецификации за продукта ви. Ако продавате нещо, което е по-вероятно да се купува импулсивно, то имате пълна свобода да пишете кратки, закачливи и забавни описания, които мигновено грабват вниманието.  

8 трика, с които да създадете страхотна Facebook реклама

 1. Използвайте автоматични разположения

Къде да се показват вашите реклами? Дали да изберете само Facebook или Instagram, Messenger или на стената? Това може би ще е трудно решение, ако току-що започвате с настройването на реклами във Facebook и нямате достатъчно опит с тестването на различни разположения с целевата си аудитория. Ето защо препоръчваме да изберете автоматичните разположения. Просто поставете отметка в тази опция и Facebook ще направи магията си, като показва рекламите Ви на тези разположения, където рекламите ви имат по-голям шанс за успех.

 1. Задайте си правилните въпроси, преди да планирате рекламния си бюджет във Facebook

„Колко трябва да е бюджета ми за реклами във Facebook?“ е  въпрос, който трябва да си зададете със сигурност. Но преди него е важно да обмислите какви са целите ви и да проследите кои ще са правилните показатели.

 • Искате повече последователи?
 • Искате ли да увеличите броя на вашите имейл абонати? Колко искате да бъдат?
 • Искате повече продажби на вашите продукти? Ако отговорът е да, каква е вашата целева печалба? Какъв е маржът от 1 продажба и колко можете да си позволите да похарчите за 1 клиент?

Трябва да отговорите на всички тези въпроси, за да можете да оцените броя на продажбите, необходими за постигане на целевите приходи. Само тогава ще можете да изчислите разходите за маркетинг във Facebook, необходими за постигане на целите ви и да направите рекламите си наистина печеливши.

Ще ви дадем пример:

Ако искате да направите 1 продажба и вашият среден процент на конверсия (CR) е 1%, ще ви трябват поне 100 посетители. Ако вашият CR е по-нисък, да речем, 0,5%, ще ви трябват 200 посетители. Тази логика се отнася за всеки продукт, който искате да тествате.

 1. Как да намалите цената на клик във Facebook?

Ето няколко трика, които ще ви помогнат да намалите цената на клик и съответно да създадете по-печеливши кампании:

 • Създайте график за показване на рекламите, така че да се показват в точното време на седмицата и деня, за да увеличите максимално резултатите и да намалите разходите.
 • Персонализирайте рекламата спрямо различните разположения, в които се показва.
 • Тествайте различни стратегии за офериране, за да видите коя от тях работи най-добре за вас.  

Стратегията за офериране с най-ниска цена е вид автоматично офериране, което ще Ви осигури най-ниските разходи за покупка. Facebook върши цялата работа вместо вас.

Стратегията за офериране за желана цена на клик ви помага да поддържате по-стабилни резултати при постоянна цена. Тази стратегия е полезна, когато разходите Ви се увеличават.

cpc statistic

 1. Тествайте прецизно и анализирайте всяка реклама

Не на последно място – тествайте всичко. Има много чудесни съвети и най-добри практики, с които да започнете, но някои от тях ще работят по-добре за вас от други. В някои случаи видеоклиповете ще се представят по-добре, в други – каруселни реклами.

Тествайте различни варианти на рекламно послание и направете А/В тест между снимка и видео, различни снимки, различни съобщения за една и съща аудитория. Вижте кои реклами във Facebook дават по-добри резултати и след това заложете по-голям бюджет, за да постигнете максимален резултат с най-ниска цена. 

Важно! Тествайте поетапно, а не едновременно, тъй като ако провеждате 4 или 5 теста едновременно няма да можете да разберете в дълбочина и детайли кой от тях носи резултати и какви точно са те.

Надяваме се този материал с трикове за създаване на страхотна Facebook реклама да ви е бил полезен. А ако все пак искате да поверите рекламните си кампании на екип от професионалисти и само да обсъждате резултатите и приходите си, не се колебайте да се свържете с нас.

Можем да ви бъдем полезни също и с:

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече
ecommerce optimization cover 1268x346 1
Как да оптимизираме онлайн магазина си за повече продажби (8 лесни трика, които да приложите веднага)
Conversion rate оптимизацията едва ли някога е била толкова лесна. Вижте 8 бързи и ефективни начина, с които можете да оптимизирате онлайн магазина си за по-добри резултати

Как да оптимизираме онлайн магазина си, целевата си страница или фуния е въпрос, който касае всички собственици на онлайн магазини. Постоянните промени се правят с цел по-добро преживяване на потребителите, което неминуемо генерира повече доволни клиенти и повече продажби. Но как да разберем какви промени да направим? Отговорът е в А/В тестовете. Те генерират нужните данни спрямо вашия таргет и ви показват слабите места на платформата и дизайна ви. За да сме максимално полезни, както на онлайн търговците, така и на маркетинг специалистите, събрахме редица примери от експерименти, които са донесли успех в световен мащаб.  

И преди да ви разкажем повече за едни от най-лесно използваните трикове, ви запознаваме с кратка информация. Conversion rate оптимизацията има за цел не само да улесни вашите онлайн посетители и те да могат да се ориентират бързо и лесно в магазина ви, но и практически да увеличи вашите оборот и печалба. Можете да увеличите резултатите си с повече от 10%-15%, благодарение на две-три подобрения, които да направите по сайта си. Сметнете това на месечна база. Сега на годишна. Смятате ли, че си струва? Ако отговорът ви е ДА, ето и нашите препоръки.

1. Форматирайте текста си в една колона, вместо в няколко  

Въпреки че оформлението в една колона изглежда малко остарял метод и визуално не е особено вдъхновяващо за дизайнерите, това не значи, че не може да е по-успешна стратегия. Наличието на две или три колони често разсейва погледа на потребителите и дори да добавите бутон с ясно дефиниран призив за действие, има шанс текстът да не бъде прочетен и да не може да ви свърши нужната работа. Вместо това, редуцирайте някои изречения и поместете важното съдържание в една колона. Така посетителите на сайта ви ще имат само една опция – да прочетат текста ако желаят и да кликнат върху бутона, който е позициониран точно под колоната. 

Форматирайте текста си в една колона, вместо в няколко

2. Добавете стойност с малък подарък преди да прекъснете фунията 

Подаряването на нещо малко обикновено не е единствено приятелски жест. Това е ефективна тактика за убеждаване, която се основава на правилото за реципрочност. Можете да дадете допълнителна отстъпка на артикули, които са били разгледани или да подарите нещо малко, което би било от полза на клиента, спрямо поръчката, която е направил току що. Колкото и очевидно да звучи, когато подарите нещо малко, като знак на признателност, това може да се върне във ваша полза. Например, ако клиентът си поръча очила, можете да му подарите калъф за тях.

Една от най-често срещаните практики е да дадете на потребителите малък процент намаление (най-често 5%), за да завършат поръчката си или за ползване при следваща покупка. Изпробван и добър метод е, но сме сигурни, че можете да измислите далеч по оригинална идея спрямо собствения ви бизнес. Самият процент намаление можете да изпратите като ваучер тип комплимент с първата поръчка на ваш нов клиент, а за завършване на поръчката, помислете какво би било най-полезно на вашите клиенти и го приложете на практика.

Добавете стойност с малък подарък преди да прекъснете фунията

3. Доверете се на отзивите за вас, вместо сами да изтъквате плюсовете си

Така наречения “social proof” има все по-голямо значение за купувачите от онлайн магазините. Преди да се направи покупка, често се преминава през стъпка, в която продуктът се проучва, разглеждат се форуми, рейтинги, класификации, четат се коментарите за обслужването и качеството. Не пропускайте тази стъпка – старайте се да предоставяте добра комуникация с вашия отдел за продажби, бъдете на линия, предлагайте добри услуги за доставка, гарантирайте сигурността на плащането. Всичко това ще генерира добра обратна връзка от клиентите, които можете спокойно да споделяте в социалните мрежи и в сайта си.

Помолете редовните си клиенти да напишат ревю в социалните ви мрежи и в Google, за да генерирате по-голям брой отзиви по-бързо. 

Доверете се на отзивите за вас, вместо сами да изтъквате плюсовете си

4. Създайте секция с препоръчани от вас продукти, вместо да показвате само „свързани продукти“ 

Когато показвате множество оферти, около основното търсене, е желателно да покажете какво препоръчвате като търговец. Кои са най-купуваните и най-добрите продукти? Покажете ги един до друг и създайте заглавие, което да показва, че вие гарантирате за качеството им като експерти в сферата. Това ще помогне на хората, които имат някакви съмнения и трудно вземат самостоятелни решения. А и нека не забравяме, че понякога по-големият избор действа по-объркващо и шансовете поръчката да се завърши стават по-малки. 

Създайте секция с препоръчани от вас продукти, вместо да показвате само „свързани продукти“ 

5. Дефинирайте кой продукт за кого е подходящ, вместо да продавате на всички 

Опитвате се да продавате на широката публика или добре знаете кои са вашите потребители? Преобразувайте продуктовите си описания, като добавите булети, в които дефинирате за кои групи от хора е най-подходящ продукта или услугата. Показвайки критерии, на които трябва да отговарят купувачите ви, те могат да се припознаят по-лесно и по-бързо ще ви се доверят. Това е техника, с която ще се доближите повече до тях и ще им покажете, че наистина знаете какво правите. А нещата, които продавате биха им послужили перфектно.

Например, ако продавате техника, създайте специални послания за геймърските клавиатури и мишки и други послания за продукти от същата категория, които са по-подходящи за работа у дома или в офис.

Дефинирайте кой продукт за кого е подходящ, вместо да продавате на всички 

6. Съкратете максимално броя на полетата във формата за завършване на поръчка 

По своята същност хората не обичат да изпълняват прекалено трудни задачи, а попълването на 10-20 полета преди завършване на поръчката има огромен шанс да ги откаже. Всяко поле, което поискате да бъде попълнено, е риск и може да накара посетителите ви да се откажат. Запитайте се кои от полетата наистина са ви необходими и премахнете възможно най-много от тях. Ако имате много незадължителни полета, помислете дали да не ги преместите на отделна страница, след като поръчката е завършена. Много по-лесно е да добавите множество полета, но е доказано, че колкото по-кратка е формата ви, толкова по-лесно бива завършена дадената поръчка. 

Съкратете максимално броя на полетата във формата за завършване на поръчка

7. Изреждайте стойностните предложения, вместо предимствата 

Тук можем да ви гарантираме, че бързо можете да проследите разликата в резултатите, ако смените текстовете си и вместо предимствата и характеристиките на продуктите, започнете да комуникирате с приоритет вашите стойностни предложения. Вашите  предимства са причината този клиент да пазарува именно от вас. Създавайки стойностните си предложения, трябва да помислите кои са ползите, които давате. Дефинирайте как се чувства потребителя след като вече използва услугата.

Пример:Прахосмукачката робот ви освобождава много време за любимите ви занимания, докато домът ви блести от чистота.“ – Това стойностно предложение показва усещането и директната полза на потребителя. То определено ще генерира повече конверсии в сравнено с техническата информация – “Прахосмукачката робот има силна всмукателна мощност и 3 режима на работа”. Не премахвайте функциите напълно, можете просто да ги преместите по-надолу в самото описание на продукта или услугата, която предлагате.

Blog Post 8 2

8. Използване на Thank you  страницата като upsell метод

Последния ни практически съвет (поне в тази статия) касае стъпката след финализирането на дадена поръчка във вашия онлайн магазин. Имате thank you страница, нали (страницата, която се показва след регистриране на поръчка и обикновено благодари на потребителя и показва номера на самата пръчка)!? Можете да използвате тази страница, за да увеличите стойността на поръчката от потребителя, като покажете на нея промо предложения от релевантна категория. Така дори след завършването на поръчката си, потребителят има възможност да добави още нещо към нея.

Препоръчваме това да е промо продукт на по-ниска стойност. Например, ако клиентът ви е поръчал спортен екип, можете да му предложите лента за ръка, ръкавици за фитнес или друг подобен аксесоар.

Blog Post 9

Оптимизирането на онлайн магазин изисква ежедневно проследяване на потребителското преживяване и поведение. Не всички добри практики са валидни за всички пазари и таргет аудитории. Все пак, единственият начин да се убедите кое е ефективно във вашия случай, е да тествате. Тъй като това са само част от примерите, които сме наблюдавали в работата си с онлайн магазини, ще се радваме да създадем и втора част на тази статия. Споделете с нас и вашите преживявания в оптимизацията на онлайн магазина си. 

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече
digital agency cover 1268x346 copy
Какво да изберем: дигитална агенция или служител във фирмата?
Чудите ли е кой е оптималният вариант за вашия бизнес – инхаус служител или агенция? Днес ще се опитаме да ви отговорим именно на този въпрос

Често собствениците на бизнес си задават въпроса: “Защо да избера агенция, вместо да назнача служител, който да създава цялостната ми маркетинг стратегия и да управлява рекламите ми?”. Несъмнено маркетинг процесите са свързани с привличането на нови клиенти и са едно от най-големите предизвикателства, пред които ежедневно компаниите са изправени. Разбира се, голям брой от малките фирми може би се опитват да поддържат каналите си за комуникация самостоятелно, докато обемът не нарастне и не се наложи да потърсят някого, на когото да предоставят тези задачи. Тук идва моментът, в който проучването дали да изберете дигитална агенция или служител във фирмата започва.

Рецептата за най-добри резултати:

Използването на външен маркетинг екип е удачен вариант за средния и големия бизнес. Разбира се, не подценяваме уменията на маркетинг специалиста, който би могъл да е назначен на трудов договор като служител. Истината е, че в оптималният случай ще имате назначено лице, което да движи всички процеси и да делегира задачите, а агенцията ще е тази, която ще ги изпълнява. Това позволява по-лесна комуникация и за двете страни. Така информацията се предава по-бързо към директора или управителя, като в същото време фирмата използва множеството услуги на агенцията на по-ниска цена. А защо това е оптималния случай? Изброяваме съвсем накратко ползите от това да имате назначен инхаус служител, който да работи съвместно с агенция:

 • Имате човек в екипа, който се занимава с координационните задачи и може да стикова дигиталните и офлайн дейностите;
 • Може да планира кампаниите предварително, спрямо очакваните зареждания или производство на продукти;
 • Маркетологът инхаус познава добре бранда ви и бързо и лесно може да дава насоки към различните изпълнителни – агенции, което ще ви спести време;
 • Междувременно ще работите с експерти, които непрекъснато развиват уменията си и актуализират информацията си в различни сфери (нещо, което за един човек е непосилно);
 • Дигиталните агенциите помагат на инхаус служителя, консултирайки за рекламни кампании, промени в платформите и друга информация, която може да се пропусне от назначения маркетолог;
 • Така успявате да оптимизирате време и разходи за вашия бизнес.

Но все пак… ако имате възможност да стартирате или само с агенция, или само с маркетолог, какво да направите? Ето и отговорът, който даваме, подкрепен от редица познати брандове в най-различни ниши, с които сме работили и продължаваме да си партнираме.

защо да изберем агенция

Какво можете да получите, ако се доверите на дигитална агенция?

1. Агенцията ще адаптира стратегията ви за всички канали, които биха увеличили приходите ви

Успехът на рекламите в търсачките и експлозията на социалните мрежи напълно промениха начина, по който компаниите трябва да достигнат своите целеви групи и да комуникират продуктите, с които могат да им помогнат в разрешаването на проблемите им.

Вече има много повече онлайн канали, като с всеки ден се появяват нови алтернативи. Служителите в агенцията следят тенденциите, както и кои потребители ползват дадена мрежа, сайт или канал. Бързият темп на промени изисква екипът винаги да е наясно с нововъведенията и в това отношение агенциите имат преднина, просто защото всеки от екипа знае нещо различно и ежедневно споделя опита си с останалите. 

Това е и причината персоналът в една агенция да може да прецени по-бързо и ефективно кои канали биха били ефективни за вашия случай, гарантирайки че рекламните им послания са удачни, добре обмислени и носещи резултати.   

2. Ако работите с дигитална агенция, можете да се възползвате от следните различни услуги:  
 • Разработка и редизайн на уебсайтове и онлайн магазини;
 • Създаване на графичен дизайн за всички видове визии и визуално съдържание като постове, банери, реклами, корици и др.;
 • SEO/проучване на ключови думи;
 • Проучване на пазара;
 • Разработка и поддръжкка на всички канали – вашия сайт, блог, социални мрежи, подкаст, видео канал и т.н.;
 • Създаване на имейл маркетинг кампании;
 • Създаване на платена реклама в социалните мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, в търсачки като Google Ads или реклама от типа Google Sense и Programatic реклама;
 • Анализи и статистики на данните, подредени в лесно разбираеми отчети;
 • Създаване на стратегия и увеличаване на познаваемостта на бранда ви;

Въпреки че това може да изглежда като много задълбочен списък, една агенция със сигурност може да покрие по-голямата част от него, тъй като работи с достатъчен брой служители на различни позиции. Освен това, често срещана практика е агенциите, които имат различни насочености да си партнират. Какво означава това? Наемате дигитална агенция за реклами, но се нуждаете от програмист. Често агенцията може да ви препоръча партньор, с който работят по общи проекти.

За създаването на успешна стратегия имат значение и всички нови технологии и канали, които се появяват ежедневно. Служителите в агенцията обикновено специализират само в една дейност – копирайт услуги, например. Те проследяват новите неща и по-лесно прилагат промените – нещо, което за инхаус маркетолог би било непосилно, имайки предвид всички дейности в дигиталния маркетинг.

От маркетинг мениджъра или специалиста назначен в компания, не бива да се изисква да знае всички детайли за всички канали. Колкото и да е отдаден, един човек трудно би могъл да е експерт наистина във всичко. За него ще е достатъчно да има основите, за да може да разбира съветите от агенцията, да следи процесите и да взима правилните решения. 

3. Агенцията ще ви освободи време, в което да наблегнете на управлението на вашия бизнес

Работата с екип ви помага да намалите разходите за заплати, тъй като ще заплащате конкретен месечен абонамент срещу различни услуги. Те ще се вършат от служителите на агенцията, а вие няма да сте обвързани с наемане или освобождаване на персонал. Работата с дигитална агенция води до дългосрочни резултати, тъй като има много специалисти, които постоянно създават отчети и анализират състоянието на компанията ви в детайли.

Дигиталната агенция ще изпълнява изцяло вашия маркетинг план и ще предлага промени винаги, когато се налага. Работейки постоянно с клиенти, служителите в агенцията се стараят постоянно да генерират потенциални клиенти за вашия бизнес, които след това могат да се превърнат в продажби. Така те защитават имиджа си като експерти, а вие разполагате с повече време, в което да се съсредоточите върху другите аспекти на бизнеса си.  

дигитална агенция или служител

4. Спестявате разходи, които не сте обмислили първоначално

В много случаи собствениците на бизнес обикновено сравняват основната заплата на маркетинг специалиста с почасовата цена на агенцията и предполагат, че тъй като почасовата ставка е по-висока, това е и по-скъпият вариант. Но това не винаги е така. Важно е да вземете предвид всички разходи, свързани с наемането и задържането на служител. 

Освен основната заплата, добавете разходите като данъци, здравноосигурителни вноски, отпуски и болнични дни. Истинските разходи за наемане на служител могат да достигнат 1,25 до 1,4 пъти основната заплата. Добавете и другите разходи, като заплащане на служител, който да се погрижи за подбора на персонала и бъдещите обучения, които са желателни да предоставите на вашия маркетинг специалист. Така общата сума наистина започва да скалира. 

При наемане на агенция ще получите множество услуги, които могат да се адаптират към бизнес нуждите ви на месечна база. Вместо да наемате фрийлансъри, които да изпълняват конкретни задачи, можете да ги възложите на агенцията, с която работите. Например, в Digital Sales Expert можем да ви консултираме и по теми извън рекламата, като бизнес развитие, логистика, мениджмънт. На разположение сме и за съвети и препоръки, на база на опита ни с други компании на различни пазари.  Все пак ако знаете от какви услуги имате нужда, можете да прецените дали вашият маркетинг специалист може да ги изпълни самостоятелно. 

В заключение

Изборът на агенция пред самостоятелен служител може да е удачен вариант както за фирми, които изобщо нямат назначен маркетинг специалист, така и за компании, които имат нужда от разнообразни услуги. Работата със специализирани маркетингови агенции носи много предимства, като някои от тях са – работата с повече служители, които специализират в дадена сфера, спазването на сроковете, подаването на ежемесечни отчети и по-лесното изпълнение на стратегията ви.

Разбира се, както споменахме във въведението на статията, оптималният вариант за големият бизнес е агенцията да комуникира с маркетинг служител или екип, който разбира процесите и би могъл да ги управлява. Работата с дигитална агенция може да бъде от решаващо значение за вашия растеж и може да замени назначаването на допълнителни специалисти.

Ако анализирате маркетинговия си план и целите си ще можете да прецените коя алтернатива е по-подходяща за вас. Не се колебайте да се свържете с агенция за дигитален маркетинг DigitalExpert, ако имате някакви въпроси относно нашите услуги и експертиза. 

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече
1 kak da prodavame v evropa
Как да продаваме успешно в Европа – практически съвети

Ако искате да започнете да продавате в Европа или да разширите вече съществуващия си онлайн магазин, има няколко предизвикателства, пред които ще трябва да се изправите. Ще трябва да помислите за въпроси като: 

 • Дали имате място за складиране? 
 • Нужна ли е ДДС регистрация? 
 • Какви са конкретните изисквания за продуктите, които ще предлагате? 
 • Или пък пред вас стои сложен логистичен пъзел, който някак трябва да решите. 

Преди да стартирате бизнеса си в нова държава ще е нужно да помислите за локален уебсайт, адаптиране към предпочитаните местни начини на плащане и куриерска доставка, съхранение в местен или регионален склад, дигитален и офлайн маркетинг и много други. 

Тъй като множество бизнеси проявяват интерес към външните пазари в Европа, и особено към онлайн магазини в Румъния и Гърция като наши съседки, подготвихме статия с практически съвети. С нея ще можете да преминете през всички необходими стъпки, за да поставите началото на онлайн магазина си извън рамките на България.

онлайн магазин в Европа - Румъния

Малко цифри за потреблението от онлайн магазини в Румъния 

Според Европейския доклад за електронната търговия за 2017 г., Румъния има една от най-големите индустрии за електронна търговия в Югоизточна Европа. Електронната търговия представлява 1,2% от БВП. През 2017 г. Румънците са закупили продукти онлайн на стойност 3,2 милиарда щатски долара, поне с 40% повече от предходната година, без да се включват услуги, билети, резервации, празници и др. През 2016 г. има повече от 7000 електронни магазина в страната –  брой, който се удвоява до края на 2018 г. В момента в Румъния има 10,26 милиона потребители, които пазаруват от онлайн магазини.

Около 8 от 10 купувачи живеят в градовете, а 44% от тях правят поне една покупка на месец. Най-големите онлайн магазини в Румъния са eMAG.ro, Altex, Domo, Elefant, olx.ro, pcgarage.ro, Aliexpress и Amazon. Що се отнася до това как румънците правят онлайн покупки, повечето предпочитат десктоп устройствата си, но броят на хората, които използват смартфоните си за пазаруване, се увеличава все повече с всяка година. Още през 2017 г. 18% от хората са пазарували онлайн от своя мобилен телефон

Румъния има един от най-бързите темпове на растеж в електронната търговия в Централна и Източна Европа по отношение на броя посещения от мобилни устройства, със среден ръст от 41%. Според данни на GPeC, 90% от онлайн потребителите в Румъния предпочитат да плащат с наложен платеж. За сметка на това обаче, предпочитат да правят банкови плащания за комунални услуги, пътувания, билети за събития и други онлайн услуги (според mobilPay и PaU онлайн плащанията с карти са се увеличили с 35% през 2020 г.) 

Най-много онлайн пазаруващи са на възраст между 25 и 35 години. По отношение на B2B електронната търговия, IT, домакински уреди, автомобилният сектор, домашният декор, модата и свързаните с тях селскостопански продукти имат най-голям дял в Румъния, като последните две области отчитат ускорен растеж. Понастоящем Електрониката и медиите са водещата продуктова категория в Румъния, което представлява пазарен дял от 788,1 милиона щатски долара, последван от модата, която генерира 538,3 милиона щатски долара продажби. Румънците търсят предимно безплатна и бърза доставка, отстъпки и правото за безплатно връщане (въпреки че законът разпределя цената за връщане на купувача). 

онлайн магазин в Европа - Гърция

Статистика за потреблението от онлайн магазини в Гърция

Какво се случва в Гърция? Какво е потребителското поведение и как пазаруват гърците? Според данни на Statista, 93% от потребителите на интернет във възрастовата група между 25 и 34 години имат достъп до интернет всеки ден. Процентът достига 89% за възрастовите групи 16-24 и 35-44, 77% за групата 45-54 и 68% за хората над 55 години. Според проучване на гръцката асоциация за електронна търговия (GR.EC.A.), оборотът на дребно през онлайн възлиза на 4 милиарда евро през 2017 г., почти 2% от БВП на страната. В Гърция има повече от 6500 електронни магазина. Популярните електронни магазини включват Amazon, eBay, Plaisio, Public и Skroutz. 

30% от общите онлайн покупки са направени от магазини, които не са гръцки. Прогнозите показват, че 54% от купувачите предпочитат електронните магазини, базирани в Обединеното кралство, следвани от Китай (47%), САЩ (34%) и Германия (21 %) (Министерство на търговията на САЩ). 

Секторът за онлайн търговия в Гърция непрекъснато расте: изчислява се, че има повече от 3 милиона онлайн купувачи, които харчат средно около 1300 евро всяка година. През последните няколко години гърците станаха силно ориентирани към ниските цени, осъзнавайки, че онлайн търговията може да предложи по-добри отстъпки, в сравнение с традиционните магазини. Освен това, много нови местни електронни магазини във всички категории продукти и услуги отвориха и потребителите могат да намерят по-голямо разнообразие. 

На въпроса какво обикновено купуват онлайн, гърците изброяват пътувания (84%), следвани от хотелски резервации (70%), електронно оборудване и периферни устройства (69%), билети за развлечения (69%) и облекло и обувки (62%) ). Наложеният платеж остава най-популярният начин на плащане, но все повече гърци използват кредитни и дебитни карти, PayPal и банкови преводи. Процентът на банковите преводи е по-малък, защото все още са свързвани със страх от нарушаване на сигурността и поверителността (онлайн измами), както и опасения относно продукта, който в крайна сметка ще получат. 

Facebook е основната социална мрежа с около 5 милиона активни потребители (от които по-голямата част – 53% – са мъже). Според ежегодно проучване на социалните медии и дигиталния маркетинг, проведено от Икономическия университет в Атина (ELTRUN), 19% от населението взаимодейства със страниците на бизнеса във Facebook. Друга много популярна платформа е YouTube, докато популярността на Twitter също се увеличава. Най-използваната платформа за съобщения е Messenger, следвана от WhatsApp.  

онлайн магазин в Европа - Гърция и Румъния

Практически съвети – какво да направите, преди да стъпите на нов пазар 

 1. Проучете законовите изисквания

Преди да отворите онлайн магазин в Европа, трябва да проучите законовите изисквания спрямо местния закон и европейското законодателство. Правното регулиране на електронните магазини включва главно задължението за официално установяване на оператор на електронния магазин, изисквания за общ договор, изисквания, свързани със защитата на потребителите, както и обработката на лични данни.

 • Официално установяване

Европейците, които имат право да управляват eShop в държавата си на пребиваване, могат да управляват онлайн магазин и в Румъния и в Гърция, но е длъжен да се регистрира като данъкоплатец, ако някои стойности са надвишени.

 • Правна система, регулираща договора

За да осигури правилното изпълнение на всички законоустановени задължения, операторът на онлайн магазина трябва да е наясно коя правна система урежда отношенията с клиентите (напр. права и задължения на страните по договора, искове на клиента в случай на дефекти или давностни срокове). Като общо правило, потребителските договори се уреждат от правото на държавата на пребиваване на потребителя. Законът на ЕС обаче позволява да изберете управляващата правна система. Въпреки това, подобен избор не може да лиши потребителя от защита, осигурена от приложимата правна система по общото правило. 

 • Защита на потребителите

Страните в ЕС имат право да прилагат допълнителни разпоредби за защита на потребителите, така че правилата, приложими във всяка държава от ЕС, трябва да бъдат проверени преди да стартирате онлайн магазина си. Операторът на сайта ви трябва да гарантира, че уеб страницата ви съдържа цялата информация, което се изисква от закона, и че договорът, сключен чрез вашия магазин зачита всички права на потребителя.

 • Задължителна информираност 

Преди сключване на договор, т.е. обикновено преди да бъде завършена поръчка чрез електронния магазин, потребителят трябва да бъде информиран за:

– Самоличността на търговеца

– Адресът му, данни за контакт

– Регистрационен номер, номер на ДДС

– Спецификация на предлаганите стоки или услуги, крайна цена на стоките и услугите (включително всички данъци и такси)

– Средства за плащане и доставка, разходи за доставка

– Искове, произтичащи от неправилно изпълнение или гаранция и условия за тяхното прилагане

– Продължителност на срока на договора

– Начини за връщане на стоката

Можете да опишете всичко това в Общите условия на сайта си и да сложите отметка за съгласие преди завършване на поръчката. Друга отметка, която е задължително да присъства на тази стъпка е съгласието, данните на потребителя да се използват за целите на поръчката, спрямо GDPR. 

След като се направи поръчка, търговецът е длъжен да потвърди незабавно получаването ѝ по телефон или имейл.

 1. Обмислете начините на плащане и ги направете лесни

Проучете внимателно кои опции за плащане са най-популярни на пазарите, към които сте се насочили. Обмислете методи като наложен платеж, банков превод, плащане с карта, PayPal и всички други методи, които може да са валидни за съответната държава. Постарайте се да намерите най-подходящите опции за плащане, за да улесните потребитлите си. Предлагането на неадекватни методи за плащане е сигурен начин незабавно да ограничите продажбите си. 

 1. Обмислете логистиката

В зависимост от естеството на вашия бизнес може да се наложи да внасяте, произвеждате, съхранявате или изпращате стоки от местен център. Проучете възможностите си – могат ли тези операции да се извършват от съществуващата ви фабрика или дистрибуционен център? Бихте ли могли да ги възложите на опитен местен партньор? Кой би бил най-ефективният и рентабилен начин за работа? Какви са алтернативите и присъщите им рискове? Като критичен аспект на вашия план за експанзия с потенциално големи разходи и правни последици, отделете време в задълбочено проучване. 

 1. Адаптирайте сайта си, спрямо съответния пазар

Адаптирането на вашия уеб сайт може да има различни форми. Обмислете дали да не закупите отделен домейн, който да е само за съответната държава. Съобразете се с езика – вероятно бихте имали значително по-голям ръст ако преведете сайта на съответния език, било то румънски, гръцки, полски и т.н.  

Опитайте се да адаптирате съдържанието си спрямо местните потребители и техния начин за пазаруване. Помислете как взимат решения – дали четат повече статии или гледат видеа с ревюта. 

Помислете дали можете да назначите персонал, който да обслужва поръчките ви и да има перфектно ниво на езика (в оптималния случай бихте използвали румънци или гърци, които пределно добре разбират запитванията на клиентите ви). 

Препоръчваме ви и да добавите телефонен номер, който е от съответната държава. Все пак изглежда малко стряскащо да влезеш в български сайт, например, а номерът за клиентско обслужване да е албански, нали? Съобразете се с това и преценете дали можете да си позволите да използвате телефонна централа с номер от съответната страна.

 1. Не подценявайте културните различия и обичаи

Все още има тенденция, която проповядва, че това, което е „достатъчно добро за първоначалния пазар, ще е достатъчно добро и за всеки друг“. Твърде често компаниите погрешно преценят значението на разбирането за фундаменталната динамика на новите пазари, на които предстои да навлязат. Това е абсолютно задължително, за да гарантирате, че предлаганата от вас марка най-добре резонира с местните клиенти и за да избегнете скъпоструващи пропуски.

Вероятно имате определени очаквания за поведението на клиентите, когато говорим за чужди страни. Все пак, ако е възможно, прекарайте време в конкретната локация, за да се запознаете с местните културни обичаи и неписани “вярвания”. Това ще ви помогне да си изградите картина на културата, поведението и очакванията на вашите местни клиенти, а така ще решите и какъв да е типа на обслужване, така че той да отговаря на всичко, което вече им е познато. Това са важни съображения за определяне на цялостното ви стойностно предложение – от това какви продукти предлагате, през това какъв е дизайна на онлайн магазина ви и какъв е ton of voice-а на марката ви.

 1. Обмислете разпространението на продуктите ви в сайтове за колективно пазаруване

Всеки пазар има сайтове за колективно пазаруване, които биха могли да ви помогнат да наложите марката си. Единственото, което трябва да направите е да проучите кои са те за съответния пазар. В първата част от статията споменахме кои са големите и често посещавани магазини за Румъния и Гърция. eMag, Glami, Vivre и други платформи могат да ви помогнат да стъпите на румънския и гръцкия пазар и да наложите бранда си по-бързо

 1. Рекламни канали

Кои рекламни канали се използват масово в съответния пазар? Въпреки че Румъния и Гърция са ни съседки, те използват в много по-голяма степен Pinterest. Twitter също придобива по-голяма популярност. Tik Tok пък става все по-известен сред по-младите потребители, както в България, така и в съседките ни. Каналите, които ще използвате зависят преди всичко от вашите таргет потребители. Помислете какво е ежедневието им, как се разтоварват, как се информират, на кои източници се доверяват. Дали инфлуенсърите са силен канал и там или все още не са толкова наложени? 

След като дефинирате каналите можете да изградите маркетинг стратегията си и бюджетите си. Преценете дали да вложите голям капитал в първоначална кампания за разпространение на марката или предпочитате да скалирате последователно. 

Тези стъпки би трябвало да ви дадат отправна точка за ключовите аспекти, които да вземете предвид при навлизането на нови пазари. Всяка от тях ще изисква време и отдаденост и ще разкрие свой собствен набор от предизвикателства. Екипът на дигитална агенция DigitalExpert е на разположение да ви помогне в навлизането на нови пазари и създаването на стабилна и работеща маркетинг стратегия.

Вижте повече за нашите услуги:

 

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече

1 promeni digitalen marketing 2020
Най-значимите промени в дигиталния маркетинг през 2020 г.

Измина и 2020 година и с нетърпение искаме да ви разкажем кои са най-значимите промени в дигиталния маркетинг през 2020 г. Основно ще засегнем рекламите в Google, промените в социалните мрежи и имейл маркетинга. Да започваме! 

nai-znachimite-promeni-digitalem-marketing-2020

Какво промени се случиха с Google Ads през 2020 г.?

Промяна в начина на показване на рекламите в SERP

Много бизнеси, независимо от техния размер, разчитат на реклама в Google, за да достигнат до нови клиенти. След последната актуализация, органичните резултати от търсенето и рекламите изглеждат доста сходни помежду си. Google обявиха, че ще променят изгледа на домейните, които рекламират като добавят удебелен надпис „Ad” преди линка. Така потребителите могат по-лесно да откриват търсеното съдържание, без да се притесняват, че кликват върху реклама.

Повече изкуствен интелект за по-добри резултати

Google продължи да интегрира в по-голяма степен изкуствен интелект в резултатите от търсенето си, за да подобри релевантността и да увеличи приходите си от реклами. С въвеждането на Rank Brain вече се идентифицират групи от думи, за да се предскаже намерението на потребителя. Така рекламите и целевите страници, които се показват, са най-близки до нормалния, човешки език.

BERT – Най-голямата промяна на алгоритъма за последните 5 години

Ако сте следвали промените в органичното търсене на Google с течение на времето, вероятно сте запознати с основните актуализации на алгоритмите. Може би си спомняте Pengui и Panda ъпдейтите, и как те повлияха на SEO. В края на 2019 г. беше обявено пускането на BERT и през 2020 г. стана факт.

BERT използва изкуствен интелект, за да разбере по-добре контекста на търсенето и да определи по-добре намерението на потребителя. Така успешно показва по-релевантни резултати и може да направи по-добро предположение за това, което някой търси с много ограничен обем информация, въз основа на анализ на данните от неговото търсене.

За целите на SEO е важно да се уверите, че вашите страници имат лесен, естествен език и ясен фокус върху ключовите фрази и основната тема. Нежелателно е да запълните текста със стотици ключови думи, а ако го направите, вече можете да бъдете наказани. Това показва непрекъснатия фокус на Google върху мобилното и гласовото търсене, което продължава да изпреварва Desktop търсенията.

Ограничения в употребата на демографските данни 

От 19 октомври вече е ограничено каква демографска информация ще бъде достъпна за използване с определени видове реклами. Накратко пол, възраст, родителски статус и семейно положение вече няма да могат да се използват при създаване на аудитории за рекламиране на жилища, работни позиции и някои финансови услуги, като заеми и кредитни карти. За различните държави, обновяването изисква различно време, така че не забравяйте да проверите персонализираните правила за Google реклама, когато създавате кампании в тези индустрии.

Загиването на таблета

През 2020 г. се наблюдава голям спад в използването на таблети в търсенията с Google, с 45% по-малко от последното тримесечие на 2019 г. Това е следствие и на намаляването на продажбите на таблети. Прегледайте анализа си и проверете дали има основание да направите корекции в офертите ви за различните устройства.

Промени в резултатите с широко съвпадение

Резултатите от широко съвпадение намаляват популярността си и вече представляват само 10% от платените кликвания при търсене. Това е важно, тъй като този тип съвпадение е най-вероятно да съответства на дадено търсене. Това е и типът на съвпадение на ключовите думи по подразбиране при настройване на кампания. 

Очевидно, повече рекламодатели полагат прилични усилия за оптимизиране на кампаниите си, за да се насочат по-конкретно към своята аудитория. Вероятно Google Ads предпочита по-конкретни типове съвпадения, които биха били в съответствие с техния алгоритъм за оценка на качеството.

Съветваме ви да прегледате отчета си за ключови думи за активност и процентите им на реализация. Ако сте използвали настройка за широко съвпадение и не постигате добри резултати, помислете за превключването им към съвпадение по фраза или дори точно съвпадение. Също така проверете отчета за думите със свързани търсения, които може да харчат вашия бюджет. Помислете за добавяне на отрицателни ключови думи, ако е необходимо. Конкуренцията става все по-сериозна и използването на опциите по подразбиране ще ви постави в неравностойно положение.

Standart Delivery

През април 2020 Google Ads премина към Standart Delivery за всички типове кампании. Освен за search, промяната важи и за display, video, app и Hotel кампаниите.
Кампаниите за търсене и пазаруване, използващи ускорено доставяне, ще преминат към стандартно до 1 октомври.

Google Ads има нов вид Bid Simulator за Target ROAS

Google разширява наличността на симулатори на оферти и бюджети, за да предложи по-интелигентни стратегии за офериране. Симулаторът на оферти за постигане на целевия ROAS е достъпен само за офериране ръчно и за целева CPA. Вече е налице за кампании с целева ROAS.  

Как да се адаптирате към промените в Google Ads?

Преглеждайте редовно какво търсят потребителите. Не забравяйте да добавите най-популярните и ефективни конвертиращи фрази във вашите реклами и целеви страници. Това ще подобри вашия рейтинг и ще повиши процента на реализациите ви.

Наблюдавайте дисплейните си реклами, за да следите потенциалния трафик с ниска стойност и изключвайте неефективните, при необходимост. Google продължава да променя параметрите на аудиторията и трябва да сте наясно къде изразходвате бюджета си. По-добра практика от това да позволите на Google да решава къде да показва дисплейните Ви реклами, е да изследвате и задавате разположения. Също така, не забравяйте да изключите конкретни неуместни категории, за да сте сигурни, че Google няма да реши да ги покаже.

Преглеждайте резултатите от оптимизацията си в Google Ads и проверявайте редовно препоръките. Резултатите от оптимизацията се променят с течение на времето, тъй като Google събира повече данни за ефективността на кампаниите Ви. Стремежът да поддържате резултата си за оптимизация възможно най-висок ще бъде полезен за поддържане на ефективността на кампанията Ви.

Не на последно място – изберете уважавани сайтове, в които да споделяте вашите новини и блог постове и редовно следете статиите на сходна тематика.  

nai-znachimite-promeni-digitalem-marketing-2020

Какво се случи с различните социални платформи през 2020? 

 

Facebook магазини

Магазините във Facebook улесняват бизнеса и му позволяват да създаде един онлайн магазин, до който клиентите да имат достъп от Facebook и Instagram. Тъй като магазините са директно вградени в платформите, потребителите не трябва да ги напускат, за да направят покупка. В електронната търговия, това безпроблемно потребителско изживяване е огромен успех, тъй като намалява прекъсването на потребителската пътека. С магазините, вградени директно във Facebook, търговците вероятно ще видят повишени проценти на конверсия.

Instagram Reels

Reels позволява на потребителите да записват и редактират 15-секундни видеоклипове със звук, ефекти и нови творчески инструменти. Това е идеалният начин за Instagram да гарантира, че не губи пазарен дял от TikTok. Били сме свидетели как Instagram и преди е взимал чужди формати и е успявал да ги наложи. Това се случи със сторитата от Snapchat и се превърна в една от най-популярните функции на Instagram. Подобно на Stories, Reels е формат, с който маркетолозите ще трябва да се научат да се справят добре. Понастоящем рекламата не е достъпна в Reels, но когато стартират ще се осигурят отлични рекламни цени за всички компании, които искат да експериментират, така че не пропускайте да се възползвате. 

TikTok

Въпреки зашеметяващия ръст на потребителите, TikTok преживя редица  предизвикателства през 2020 г. Конкуренцията се нажежава, тъй като Instagram стартира Reels. По-тревожното е, че президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед, че TikTok трябва да продаде или отдели бизнеса си с TikTok от САЩ. Въпреки това, платформата все още е силно популярна. Все повече брандове залагат на инфлуенсъри, които създават съдържание с продуктите им в TikTok и така марките им достигат до нови аудитории. 

Скритата стойност на Pinterest

Pinterest предлага отлична възможност за определени марки да изпробват нов канал. Вече е добре утвърдена социална мрежа, но често бива подценявана, както в България, така и по света. По време на затварянето ни по време на COVID-19 от Pinterest споделиха, че имат ръст по различни демографски показатели. Хиляди потребители са използвали платформата, за да открият нови начини да спортуват и да се хранят правилно у дома, за подобрение на финансовото си планиране, за ремонт и идеи в интериора, за планиране на бъдещи ваканции и други. С по-малко ограничения за поверителност и по-ниски рекламни разходи, в сравнение с някои от другите платформи, Pinterest си струва да се обмисли като рекламен канал за марки в здравеопазването, начина на живот, “направи си сам” сектора и дори управлението на финансови активи.

Повече марки ще се адаптират към AR и VR технологията

AR и VR са актуални тенденции в социалните медии през 2020 г., тъй като марките се опитват да предложат вълнуващо потребителско изживяване. Много компании за електронна търговия се приспособиха към технологията, което позволява на потребителите да изпробват продукти, преди да ги закупят. 

Инвестиции в инфлуенс маркетинга 

Инфлуенс маркетингът продължи да доминира, но се промени начинът, по който марките и инфлуенсърите си сътрудничат. Брандовете вече искат поредица от публикации за популяризиране в социалните медии, а не само с един пост с промоция. Те също ще положат усилия в популяризирането на съдържанието, създадено от инфлуенсърите. През 2020-та, по-големите марки си сътрудничеха с микроинфлуенсъри и нишови блогъри, за да внесат приобщаване и прозрачност в своите маркетингови усилия и това се очаква да продължи и през 2021 г.

Социалните медии вече предлагат ексклузивни възможности за осигуряване на приходи за влиятелните лица, за да ги подкрепят в осигуряването на тяхното бъдеще, тъй като работят усилено, използвайки различни марки. Много социални медийни платформи, като Facebook и Youtube, пуснаха модел на платен абонамент за последователи, за да получат ексклузивно съдържание.

Локацията на първо място 

Instagram вече позволява на хората да търсят публикации и истории в тяхната близост, което прави местните марки по-откриваеми. Освен това, рекламите в социалните мрежи като Facebook, Twitter и Instagram позволяват на бизнеса да насочва аудитории от конкретно населено място чрез своите IP адреси.

Twitter остана надежден портал за новини

Докато платформи като Facebook, Instagram и Pinterest се използват предимно като развлекателни платформи, където потребителите могат да се насладят на безгрижни закачки, Twitter винаги е запазвал мястото за сериозни разговори по различни теми.

През следващите години се очаква Twitter да провежда по-строга проверка на фалшивите новини и да допуска само тези, които са 100% автентични и са публикувани от надеждни източници на новини. Въпреки че Twitter никога не е оглавявал играта в социалните медии по отношение на популярност или използваемост, той продължава да бъде важна платформа за много пазари. Очаква се Twitter да стане основна медийна платформа за новини и да увеличи значително броя на потребителите си. 

Съдържанието, създадено от потребителите има по-голямо влияние от всякога

User Generated Content-a е всяка форма на съдържание, генерирана от потребители в социалните медии. Много марки започнаха да го използват като социално доказателство за качеството на своите продукти или услуги. Много марки активно популяризират генерирано от потребителите съдържание като част от техния контент календар. По този начин те извличат две ползи – предимството, че могат да намалят маркетинговия бюджет и възможността да накарат клиентите си да се чувстват оценени.

Видео съдържанието продължава да цъфти

Видеосъдържанието може би беше най-ангажиращата форма на съдържание през 2020 г. и ще продължи да бъде и в дългосрочен план. Всъщност, която марките бързо оползотворяват и преминават към видео съдържание, като го приоритизират пред статиите и снимките си. 

Брандовете продължиха да инвестират в реклами в социалните мрежи

Потребителите пазаруват все повече от социалните медии. Скоро бяха въведени персонализирани рекламни преживявания във Facebook чрез динамично показване на продукти на клиентите. Опцията важи за различни формати като carousel, collection и др. Междувременно, неотдавнашното въвеждане на пазаруването в Instagram също подчертава ръста на директните конверсии. Дори рекламната платформа на LinkedIn наскоро вкара промени, с които да подпомогне B2B марките, като им позволи да представят своите продукти пред съответните клиенти. 

nai-znachimite-promeni-digitalem-marketing-2020

Как се промени имейл маркетингът?

Имейл маркетингът придоби още по-голямо значение през 2020 г. и остана водещ канал, който потребителите предпочитат, когато получават оферти от любимите си марки. Освен това, с увеличаване на размера на списъците си, цената за достигане до потребителите не се увеличава значително. Поради това, очакваме компаниите да инвестират по-сериозно в изграждането на свои собствени бази данни с имейли и подобряване на своите програми за електронна поща и през 2021 г. А сега нека разгледаме значителните промени през 2020.

По-широко използване на AI/имейл маркетинг с машинно обучение

През 2020 г. основно бяха внедрени AI и машинно обучение за създаване на автоматизирани имейл съобщения до съответните дефинирани аудитории. Така микросегментирането става по-евтино и по-малко трудоемко. Освен това, голям бонус е, че преминава динамично и персонализирането в реално време е все по-достъпно дори и за малките маркетингови екипи. Маркетолозите създават имейли с по-високо конвертиране, тъй като са ръководени от изкуствения интелект, а машинното обучение помага на търговците по-добре да изпращат имейли.  

AI предлага по-интелигентни филтри за спам

Доставчиците на имейл услуги все повече използват AI за борба със спама. Google обяви, че са включили Tensorflow в своя филтър за нежелана поща, което им позволява да блокират допълнително 100 милиона спам съобщения на ден. През 2020 г. беше трудоемко имейлите да не попаднат в спам. Платформите искаха да се подсигурят, че базата данни с аудитории, които качвате е придобита след ръчно съгласие. Често имейл кампаниите със съмнителни аудитории биваха блокирани, още преди да бъдат изпратени. 

По-малък обем имейли за сметка на по-високо качество

Търговците изпращаха съобщения по-рядко, но имаха по-целенасочено послание. Тъй като филтрите за нежелана поща стават по-умни и маркетолозите се борят с проблемите с доставката, единственото решение ще бъде да се увеличи релевантността на имейла за увеличаване на ангажираността.

Увеличаване на персонализацията

Потребителите очакваха по-високо ниво на персонализация в комуникацията на компаниите с тях и това стана факт през 2020 г. 33% от потребителите казват, че компаниите, препоръчващи продукти, които не отговарят на техните интереси, са основната причина да се отпишат. Машинното обучение и AI играят все по-голяма роля в маркетинга и това изглежда малко вероятно да се промени. Изследването на разходите за CMO на Gartner 2018-19 установява, че разходите за martech, 29%, сега са по-големи от разходите за човешки труд в повечето компании.

Тъмен режим

Каквото и да е мнението ви за тъмния режим, едно нещо е сигурно – той отдавна е тук и е интегриран редовно през 2020 г. Потребителите не са много прощаващи на марките, чиито имейли се показват зле, така че отделете време, за да тествате и обмислите как вашите имейли ще се показват в тъмен режим на различни устройства.  

Различни имейл формати 

И през 2020 г. остана спорът между интерактивните имейли и обикновения текстов имейл. Оказва се, че различните аудитории имат различни предпочитания и не може да се дефинира точно коя от двете стратегии е по-успешна. Ако интерактивните елементи са направени правилно, могат значително да подобрят потребителското изживяване и да улеснят търговците да представят продукти и в същото време да събират данни. Въпреки това, често цифрите не показват, че потребителите имат интерес към такива имейл съобщения. Друг проблем при красивия дизайн в имейлите може да се окаже броя на кодираните елементи – ако е по-голям, е по-вероятно доставчиците на имейл услуги да го етикетират като промоционални или спам.

В заключение

Това бяха част от промените, които се случиха през 2020 г. Кризата с Covid-19 неминуемо се отрази на компаниите и голям брой локални бизнеси се принудиха да преминат онлайн. Ръстът на онлайн продажбите се покачи многократно и поведението на потребителите беше променено. Надяваме се 2021-ва да бъде по-спокойна и по-успешна за всички онлайн търговци. А ако искате да създадете успешни рекламни кампании, не се колебайте да се свържете с екипа на дигитална агенция DigitalExpert! 

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече

1 predstavyaneto na onlajn magazin
Как да подобрим представянето на онлайн магазин в сферата на модата: 8 Практически съвета
Научете как да подобрите представянето на своя онлайн магазин в сферата на модата с практическите съвети от нашите експерти

Сферата на модата, без съмнение е една от най-конкурентните ниши не само у нас, но и на световния пазар. За да се изгради успешен и печеливш бизнес е важно не само да имате целесъобразно изградени бизнес модел и структура, но и да бъдете по-подготвени и по-атрактивни от конкурентите си. Днес ще се опитаме да ви помогнем с втората задача.

Знаем колко трудно е да се справите с всички задачи, които изникват около един онлайн магазин – от логистика и дистрибуция, до маркетирането – всичко изисква време и внимание. Затова нашият екип иска да ви помогне поне с една от тях – рекламните канали. Ще ви споделим онези специфични моменти в сферата на модата, които се различават от останалите магазини. Няма да ви даваме обща информация, а само онези важни детайли, които не бива да изпускате, ако имате онлайн магазин за облекла, обувки, аксесоари и всякакви продукти в това направление. Започваме:

1. Рекламни канали

Годините опит на екипа ни доказа, че изборът на рекламни канали, специално в сферата на облеклата, е една идея по-различен. При редица наши клиенти забелязваме, че дамските облекла се продават много по-добре във Facebook и Instagram, отколкото в Google ads, затова ви препоръчваме да насочите усилията си именно в тази посока. Същото важи и за дамските чанти и повечето аксесоари.

Ако все пак искате да тествате Google ads като рекламен канал, разбира се, можете да го направите, но ви препоръчваме това да е на по-късен етап. Тук ви предлагаме да заложите на много тясно таргетирани ключови думи.

Пример: Вместо да използвате ключовата дума “дамска рокля” или “къса рокля”, заложете на по-нишово търсене като “къса червена рокля” или “лятна рокля на цветя”. Макар тези ключови думи да генерират по-малко на брой кликове, то тяхната цена за клик е по-ниска и така оптимизирате разходите си. Освен това, толкова конкретно търсене на ключова дума увеличава шансът ви потребителя да поръча именно от вас. И не забравяйте винаги да съобразявате ключовите думи с вашите реални наличности в онлайн магазина.

При дамските бижута обаче, забелязваме по-различна тенденция. В тази ниша на модната индустрия, Google ads дават много добри резултати САМО ако предлагате бижута от благородни метали – злато, сребро, платина. Ако предлагате продукти на по-ниска стойност – придържайте се само към Facebook ads.

Що се отнася до обувките, тук забелязваме следната тенденция. Ако обувките, които предлагате са в нисък или среден ценови клас, то по-добре заложете на Facebook. На същата платформа можете да заложите ако предлагате комерсиални спортни марки като Nike, Puma и Adidas. Ако онлайн магазинът ви за обувки предлага по-висок ценови клас продукти, то по-добре е за даложите на сърч кампаниите в Google.

kak-da-podobrim-predstaviyaneto-online-magazin-moga-2

2. Рекламни формати

Когато говорим за рекламни формати можем да обхванем всичко, което Facebook и Instagram предлагат като възможност. Конкретизирайки обаче модния бранш, ви представяме най-успешните формати според нашия опит:

 • Динамични реклами;
 • Сингъл реклами;
 • Реклами тип колекция, които комбинират сингъл имидж + продуктов каталог.

Колкото и да харесваме каруселите, сме забелязали, че в тази сфера (за разлика от много други), представянето им не е оптималното, което може да се постигне. 

Допълнителен съвет: Ако имате онлайн магазин в сферата на модата е много важно да бъдете активни чрез публикации в социалните мрежи и разбира се сторита. Story формата и във Facebook, и в Instagram е толкова популярен, че направо можем да го наречем задължителен. Ако можете да публикувате по 3 или 5 сторита на ден би било още по-добре, тъй като сме забелязали, че повечето на брой сторита дават в пъти по-добри резултати от една история на ден. 

Обърнете внимание на снимките на самите продукти. Добре е да имате снимки от няколко различни ъгъла на предлагания продукт. Ако предлагате бижута, посочете дължина на обеците или колието например. В сферата на обувките е добре е да снимате от всички ъгли, включително и самата стелка.

3. Тип рекламни визии

Да, ще обърнем внимание специално на типа рекламни визии, защото това е много важно. Все пак банерът е първото нещо, което потребителят вижда. Той има за цел да привлече погледа на потенциалните ви клиенти, които едва на втора стъпка четат текста върху него и самия текст над рекламата. Тук имаме следните препоръки за вас:

 • Lifestyle снимки – най-успешните визии без капка съмнение са lifestyle снимките. Нищо не работи по-добре от добре направените снимки на самите продукти, затова ако имате средства, за да инвестирате за lifestyle фотосесия при нова колекция продукти – изобщо не се колебайте. Тази инвестиция гарантирано ще ви се отплати. 

Малка тайна: Дори не ви трябва скъп фотоапарат и много техника. Необходим ви е мобилен телефон с добра камера. Изберете локация, на която да направите снимките и снимайте сутрин (до час и половина след изгрев) или вечер (час преди и час след залез слънце). Тогава светлината е най-мека и ще получите най-добри резултати. Ако имате онлайн магазин за бижута, поръчайте софтбокс, който също можете да свържете с мобилен телефон. Имайте предвид, че заснемането винаги отнема време и изисква обработка.

 • Сезонни визии – в сферата на модата е по-важно да се съобразите със сезона от всички други ниши за онлайн магазини взети заедно. Без значение дали предлагате облекла, аксесоари или обувки, важно е да съобразите цялостната концепция на банера, за да може да отговаря и максимално релевантно на продуктите ви. Не е нужно да добавяте именно оранжеви есенни листа за новата си колекция например, но можете да ползвате есенни цветове, леко загатнати листа за фон или друг елемент, който може да се свърже със сезона.

Важно допълнение: Не забравяйте, че е добре визиите за рекламите ви да кореспондират визуално с облика на сайта ви, за да можете да създадете логическа връзка за бранда у вашите клиенти.

4. Рекламни послания

Тук няма как да дадем “точна рецепта” за най-правилно подходящо рекламно послание, тъй като това зависи много и от бранд комуникацията, която водите. Това, на което бихме искали да акцентираме в случая е, че можете съвсем спокойно да заложите на по-дълги и описателни послания, дори можете да използвате художествени описания. Разбира се, това съвсем не означава, че един рекламен текст трябва да бъде дълъг колкото есе. 

Съобразете посланието си спрямо аудиторията, рекламната кампания и начина, по който реагират вашите потребители. Тествайте и открийте най-подходящия за вас вариант.

И след като споменахме, че трябва да съобразите посланието с рекламната кампания, продължаваме със:

kak-da-podobrim-predstaviyaneto-online-magazin-moga-3

5. Специфични рекламни кампании

За разлика то доста други сфери, тук можете да се развихрите с цялостните концепции на кампаниите. Обърнете внимание на думата “концепция”. В тази сфера думата “промоция” е ефективна само до онзи момент, в който бранда ви не набере популярност. Тогава потребителите започват да ви следят много по-стриктно и трябва да “стъпвате” една идея по-внимателно. 

Затова ви съветваме: Организирайте промоция, но нека тя има цялостна концепция. Може да е по повод специална фотосесия с модел, който сте снимали, нова сезонна колекция или друг повод, като коледните и новогодишните празници. А ето и предложенията ни за рекламни кампании, които дават страхотен резултат само във вашата ниша:

 • Кампания за нова колекция – Такъв тип кампании обикновено са изключително успешни, особено ако подготвите предварителна кампания. При вас има сезонност на продуктите, която можете да използвате като предимство. Обявяването на новата ви лятна колекция дрехи, аксесоари или обувки може да се превърне в истински празник за вашите клиенти, ако откриете подходящия начин да поднесете информацията.
 • Кампания с предварително записване – ако трябва да бъдем честни, подобен тип кампании са успешни при повечето продукти, които са с ограничена наличност, но в сферата на модата са просто впечатляващи. Какво имаме предвид. Ако сте производител или просто получите нов продукт в лимитирано количество, можете да стартирате рекламна кампания с предварително записване за продукта. Така например, новият лимитиран модел обеци, от който са налични едва 20 броя, най-вероятно ще се разпродаде още преди да сте ги получили в склада си. Ако шиете облекла и имате ограничено количество качествен плат, можете да организирате същата кампания.
 • Кампания за края на сезона – ако бизнес моделът ви позволява да организирате промоция на продукти, чиито сезон е към края си, то това е чудесен начин да организирате намаление и по този начин да освободите място в склада си за новите сезонни продукти. Забелязваме, че много дами предпочитат да пазаруват в края на сезона именно поради подобен тип промоции.

kak-da-podobrim-predstaviyaneto-online-magazin-moga-4

6. Обслужването

Обслужването във всички онлайн магазини е изключително важно, но в сферата на модата това е от съществено значение. Напълно вероятно е дами да върнат поръчката си само подари грубо отношение по телефона или не достатъчно детайлно представена информация. Имайте предвид, че във вашата ниша потребителите по-често са жени, а дамите оценяват високо цялостното качество на обслужването, което предоставяте.

Коментирайки специално поръчките на облекла и обувки, няма как да не отбележим, че тук броят на върнатите продукти е по-голям, отколкото при онлайн магазините от други ниши. И това е съвсем логично. Вашите клиенти могат да не са поръчали подходящ номер дреха или обувки, а може би просто не се харесват, облечени в тях. В такива ситуации ви препоръчваме да подходите с разбиране и да улесните максимално процеса по връщане на поръчката. 

7. Препоръки за сайта

Колкото и добре да сте организирали вътрешните процеси във фирмата ви, колкото и страхотни кампании да сте подготвили, ако онлайн магазинът ви не е удобен за употреба на потребителите, магията на поръчката трудно ще се реализира. Тук ви препоръчваме да обърнете внимание на следните особености, които са изключително важни специално за вашата ниша:

 • Филтри на сайта – ако предлагате дрехи или обувки, няма как да не подминете филтрите за размер и цвят. Това улеснява многократно потребителите ви и те ще открият много по-бързо търсения от тях продукт. Ако предлагате бижута, не забравяйте за възможността бижутата да се филтрират спрямо благородния метал, който предлагате (ако имате различни опции) и да добавите филтри за бижута с камъни и бижута без камъни.
 • Улеснете максимално поръчката – повечето продукти от сферата на модата (а и като цяло), се правят през мобилен телефон. Опростете максимално този процес, за да намалите шанса някой да се откаже от поръчката си, само защото трябва да попълни 10 полета.

kak-da-podobrim-predstaviyaneto-online-magazin-moga-5

8. Допълнителни канали за комуникация

Безспорен факт е, че Facebook и Instagram рекламите дават най-добри резултати в сферата на модата, но не можем да не отбележим и допълнителните възможности, които имате и е добре да обмислите като начин за връзка с потенциалните и настоящите ви клиенти. Ето и нашите предложения:

 • Инфлуенсъри – така нашумялата “нова професия” лесно ще ви помогне да достигнете до нова аудитория и то чрез доверието на човек, който те следят в социалните мрежи. Препоръката ни е да потърсите инфлуенсър, който е специализиран във вашата ниша, а не рекламира всичко, което му се предложи. Така ще сте сигурни, че ще достигнете до точната аудитория за вас.

Бележка: Колкото по-искрен е инфлуенсърът, толкова по-добре. Нека сподели пълното си мнение за предлаганите от вас продукти и цялата услуга. Бърза и коректна ли е доставката, продуктът оправдава ли очакванията, би ли го препоръчал? Дори и да “чуете” негативна насока, не я приемайте остро, а по-скоро я анализирайте като градивна критика. Най-вероятно това е мнението на много от вашите клиенти. Помислете как да подобрите процеса и удовлетвореността на клиентите си. 

 • TikTok – социалната мрежа за видеа е изключително подходяща за вас. Ако имате възможност да инвестирате в кратки видеа с продуктите, които предлагате, определено ще увеличите разпознаваемостта на бранда си. Добре е да обърнете внимание на факта, че аудиторията в TikTok е по-млада и е добре да представите съдържание в мрежата спрямо представите на публиката. Не забравяйте също, че дори тези потребители да не са настоящия ви идеален клиент, след няколко години ще пораснат и е добре да помнят бранда ви

Идея: Тук можете да представите кратки видеа с цялостно съчетание на облекло и обувки или съвети как дамите да подберат бижута според формата на лицето си.

 • Имейл маркетинг – абсолютно наясно сме, че този канал е приложим за всички онлайн магазини, но тук ще си позволим да ви дадем следния съвет. Ако използвате някоя от готовите платформи за изпращане на имейли, то акцентирайте в техния дизайн. Все пак вие сте моден брад и е важно всеки детайл да бъде естетически издържан. Забравете готовите темплейти и превърнете имейлът в инстинско модно приключение

Нашата тайна: Признаваме, че не ни се иска да я издадем, но с цел да ви бъдем максимално полезни, ще споделим как постигаме 35% кликаемост на отворен имейл.

Знаете какво представлява каруселната реклама, нали така? Сега си представете, че тя не е хоризонтална, а верикална. Вкарайте целия текст в банерите, вместо в неестетически красиви полета. Добавете бутони на всеки отделен елемент и воала!

П.П. Ако поне 30 от вас коментират публикацията на тази статия, ще ви покажем и шаблона за имейл маркетинг 😉

Предполагаме, че тази статия ви се стори дълга, но се надяваме в нея да сте открили информация и насоки, които можете да приложите във вашия бизнес. Разбира се, ако имате онлайн магазин в сферата на модата. 

Ще се радваме да ни споделите и кои от насоките ви бяха най-полезни в коментари в социалните мрежи.

Искаш да научиш повече как бизнесът ти да стане по-печеливш?

Заяви сега безплатно услугата “Експертен анализ и консултация” и научи как да продаваш онлайн по-добре и да печелиш повече